23rd Apr2021

ທິມແພດເຄືອນທີ ເລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ 19 ໃຫ້ທົ່ວເຖີງ

by somchan

ຫ້ອງການກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງການມາຍັງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີມແພດເຄື່ອນທີ່ ຊັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແຕ່ລະສຳນັກງານອົງການຂອງລັດ

ເຊີ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

 

 

Off

Comments are closed.