24th Apr2021

ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ,ຄວມຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

by somchan

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ,ຄວມຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Off

Comments are closed.