24th Apr2021

ສໍາເລັດຊຸດເຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ວຽກງານປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ

by somchan

ວັນທີ 21-22 ເມສາ 2021 ນີ້, ສູນກາງສາຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ໄດ້ສໍາເລັດຊຸດເຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ວຽກງານປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້ສາຫະພັນກໍາມະບານ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງຫົວພັນ, ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັງ ຮອງປະທານສູນກາງສາຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ມີ ທ່ານ ວົງເພັດກຽນ ສິງຮັກ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງຫົວພັນ ຜູ້ຊີ້ນາຂົງເຂດ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ແລະ ຜູ້ຕ່າງຫນ້າອົງການກໍາມະບານລາວມາຈາກ 5 ແຂວງພາກເຫນືອ, ຄື: ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສົມບູນແລະ ແຂວງຫົວພັນ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາ.

ຊຸດເຝິກອົມຮົມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງສູນ ກາງສາຫະພັນກໍາມະບານລາວ ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ,(2016-2020), ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມຂອງ ການຄ້າມະນຸດ, ສົນທິສັນຍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນໂລກ ກໍ່ຄືຢູ່ປະເທດລາວ, ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຍຸດທະສາດການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ເພຶ່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ຂອງເຂົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ສະກັດກັ້ນ, ປາບປາມ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດ, ຊຸດອົບຮົມສໍາມະນາກອນຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງເນື້ອໃນຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ແລະ ເປົ້າຫມາຍຮອດປີ 2025 ຕື່ມອີກ.

Off

Comments are closed.