26th Apr2021

ຈະລາຈອນ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທຳລາຍເຄື່ອງດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ

by somchan

ໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2021 ພະແນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ  ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ທຳລາຍເຄື່ອງດັດ ແປງສະພາບເຕັກນິກລົດຈັກ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນຳໂດຍ ພັທ ຄຳເພົ້າ ຈັນສະຫວັນ ຄະນະຫ້ອງຕຳຫຼວດ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງພະແນກ, ແຂກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານຈະລະຈອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮອ ອານົງເດດ ສີສະເກດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈະລະຈອນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານໂຄສະນາ  ປກສ ແຂວງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານ ຜົນຂອງການແກ້ໄຂ ລົດດັດແປງສະພາບເຕັກນິກ ທີ່ທາງພະແນກຈະລາຈອນ ລົງກວດກາ ແລະ ກັກຜູ້ລະເມີດຢູ່ຕາມບັນດາໂຮງຮຽນທົ່ວເທດສະບານເມືອງໄຊ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 27/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ໃນສັງຄົມ, ຄຳສັ່ງເລກທີ່ 829/ປກສ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຕໍ່ກຸ່ມແກ້ງກວນເມືອງ, ຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນກຳນົດ,ໃຊ້ສຽງດັງ ແລະ ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາທາງພະແນກຈະລາຈອນ ປກສ ແຂວງ ໄດ້ລົງກວດກາຕິດຕາມບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນທົ່ວເທດສະບານເມືອງໄຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ, ລົດທີ່ດັດແປງສະພາບ ແລະ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ສ້າງສຽງເນືອງນັ່ນ, ຜ່ານການກວດກາແມ່ນພົບເຫັນລົດທີ່ມີການດັດແປງສະພາບເຕັກນິກ ຈຳນວນ 43 ຄັນ ໃສ່ທໍ່ສູດ ແລະ 17 ຄັນ ໃສ່ຢາງຕີນນ້ອຍ ລວມທັງມົດ 60 ຄັນ, ພາຍຫຼັງກັກພາຫະນະລົດຈຳນວນດັ່ງກ່າວທາງພະແນກ ຈະລະຈອນ ກໍ່ໄດ້ວາງມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ໂດຍໄດ້ແຈ້ງເຊີນຜູ້ຂັບຂີ່, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາຮັບການກ່າວເຕື່ອນ ແລະ ສືກສາອົບຮົມ, ຮູ້ເຖິງຜົນຮ້າຍ ຄວາມອັນຕະລາຍໃນການນຳໃຊ້ລົດດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດຈັກບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດທຳລາຍເຄື່ອງດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດຕື່ມອີກ.

ໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2021 ພະແນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ  ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ທຳລາຍເຄື່ອງດັດ ແປງສະພາບເຕັກນິກລົດຈັກ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນຳໂດຍ ພັທ ຄຳເພົ້າ ຈັນສະຫວັນ ຄະນະຫ້ອງຕຳຫຼວດ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງພະແນກ, ແຂກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານຈະລະຈອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮອ ອານົງເດດ ສີສະເກດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈະລະຈອນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານໂຄສະນາ  ປກສ ແຂວງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານ ຜົນຂອງການແກ້ໄຂ ລົດດັດແປງສະພາບເຕັກນິກ ທີ່ທາງພະແນກຈະລາຈອນ ລົງກວດກາ ແລະ ກັກຜູ້ລະເມີດຢູ່ຕາມບັນດາໂຮງຮຽນທົ່ວເທດສະບານເມືອງໄຊ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 27/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ໃນສັງຄົມ, ຄຳສັ່ງເລກທີ່ 829/ປກສ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຕໍ່ກຸ່ມແກ້ງກວນເມືອງ, ຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນກຳນົດ,ໃຊ້ສຽງດັງ ແລະ ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາທາງພະແນກຈະລາຈອນ ປກສ ແຂວງ ໄດ້ລົງກວດກາຕິດຕາມບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນທົ່ວເທດສະບານເມືອງໄຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ, ລົດທີ່ດັດແປງສະພາບ ແລະ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ສ້າງສຽງເນືອງນັ່ນ, ຜ່ານການກວດກາແມ່ນພົບເຫັນລົດທີ່ມີການດັດແປງສະພາບເຕັກນິກ ຈຳນວນ 43 ຄັນ ໃສ່ທໍ່ສູດ ແລະ 17 ຄັນ ໃສ່ຢາງຕີນນ້ອຍ ລວມທັງມົດ 60 ຄັນ, ພາຍຫຼັງກັກພາຫະນະລົດຈຳນວນດັ່ງກ່າວທາງພະແນກ ຈະລະຈອນ ກໍ່ໄດ້ວາງມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ໂດຍໄດ້ແຈ້ງເຊີນຜູ້ຂັບຂີ່, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາຮັບການກ່າວເຕື່ອນ ແລະ ສືກສາອົບຮົມ, ຮູ້ເຖິງຜົນຮ້າຍ ຄວາມອັນຕະລາຍໃນການນຳໃຊ້ລົດດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດຈັກບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດທຳລາຍເຄື່ອງດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດຕື່ມອີກ.

Off

Comments are closed.