08th May2021

ພະນັກງານສົ່ງອາຫານ foodpanda ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

by somchan

ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2021, ບໍລິສັດ ເດລີເວີຣີ ຮີໂຣ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼື foodpanda ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊັກວັກແຊງໃຫ້ກັບ ພະນັກງານສົ່ງອາຫານຟູດແພນດ້າ ຫຼື ໄຣເດີ້ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄາດວ່າພະນັກງານສົ່ງອາຫານຢູ່ຕ່າງແຂວງຈະໄດ້ຮັບການຊັກວັກແຊງໃນໄວໆນີ້.

ໃນທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ພາຍໃນປະເທດຍັງເພີມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ພະນັກງານສົ່ງອາຫານຟູດແພນດ້າຈະຕ້ອງໄດ້ສັກວັກແຊງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ເພາະຕ້ອງໄດ້ພົບປະກັບຄົນໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ທັງເປັນອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຍັງເຮັດວຽກໜັກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໄປຮັບ ແລະ ສົ່ງອາຫານໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນພະນັກງານຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານສົ່ງອາຫານຟູດແພນດ້າໄດ້ເຂົ້າເຖີງການສັກວັກແຊງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນ, ຟູດແພນດ້າຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສັກວັກແຊງໃຫ້ກັບພະນັກງານສົ່ງອາຫານຟູດແພນດ້າເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຄັ້ງນີ້.

 

Off

Comments are closed.