10th May2021

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊີ້ແຈງຜົນກະທົບຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ.

by somchan

ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ ທ່ານ ນາງ. ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການ ການລົງທຶນ ຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ;ພ້ອມທັງ ອະທິບາຍຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເສຍຫາຍ, ການຂາດທຶນ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

Off

Comments are closed.