11th May2021

ແຈ້ງການ: ການອະນຸຍາດເອກະສານ ເດິນທາງເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ນີ້ເຖິງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2011

by somchan

ຫົວຫນ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນນາມຄະນະສະເພະະກິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ ໄຂໂຄວິດ-19, ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານ ຂໍອະນຸຍາດ ເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Off

Comments are closed.