12th May2021

ຖະແຫລງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

by somchan

ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຖະແຫລງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021.

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ ເພື່ອກຳນົດນະໂຍບາຍກໍຄືມາດຕະການໃນການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

Off

Comments are closed.