15th May2021

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

by somchan

ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ນັບມື້ມີການພັດທະນາ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມທັນສະໄໝ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນຕໍ່ໜ້າຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັບຊາບ.

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດເປັນສູນກາງປະສານງານ ດ້ານວິຊາການສະຖິຕິ ຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ) ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທາງການ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ກຳນົດວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ໄລຍະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນອົງກອນທີ່ມີໜ້າທີ່ປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ອົງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ສຳລັບການຕີລາ ຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປະເມີນສະຖານະພາບການຫລຸດພົ້ນ ອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDCs) ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ຕົວຊີ້ບອກອື່ນໆ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ສອງແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ ຄື: ການສຳຫລວດແມ່ນ ແນໃສ່ການເກັບກຳ ຕີລາຄາຜົນກະທົບ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເກັບກຳແບບ ລາຍງານບໍລິຫານ ແມ່ນເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ແນໃສ່ການສະໜອງ ດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຂະແໜງ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ທີ່ຄະນະພັກ-ຄະນະນຳ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ ໃນການປັບປຸງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການ ພັດທະນາ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມທັນສະໄໝຂຶ້ນຕື່ມ ແນໃສ່ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແທດກັບຕົວຈິງ.

Off

Comments are closed.