16th May2021

ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢ່າງເຂັ້ມງວດ

by somchan

ທ່ານ ອາລຸ່ນໄຊ ສີວິໄລ ນາຍບ້ານໆ ດົງປ່າລານທົ່ງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ ໃຫ້ສຳພາດ ກັບຊື່ມວນຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນວັນທີ 16 ພືດສະພາ 2021 ນີ້ ວ່າ: ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ່ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຂັ້ນເມືອງວາງອອກ ທາງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ດົງປ່າລານທົ່ງ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນວຽກງານອັນລະອຽດ ໃນການປ້ອງກັນຄວບຄຸ່ມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ແບ່ງວຽກງານ ໃຫ້ ປກສ ບ້ານ ກອງຫຼອນບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປ້ອງກັນເວນຍາມ,ຕັ້ງຈຸດກວດກາ ວັດແທກອຸ່ນນະພູມ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານ ໃນການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ວາງອອກ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເຮັດໜ້າທີວຽກງານໄລຍະຜ່ານມາຮອດປະຈຸບັນ ທາງອຳນາດການປົົົົົົົົົົກຄອງບ້ານແມ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໜ້າທີວຽກງານໄດ້ດີ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ສຳລັບບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ໜື່ງຄົນ ເຊີ່ງເນື້ອໃນບາງຕອນທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Off

Comments are closed.