19th May2021

ການໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີປະໂຫຍດຢ່າງຫລວງຫລາຍ

by somchan

ສຈ ປອ ດຣ ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ ຮອງຄະນະບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ປະທານສະມາຄົມແພດຊຶມເຊື້ອລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຕໍ່ນັກຂ່າວ ປກສ ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ວ່າການໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ນມີປະໂຫຍດຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ມວນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ຊ່ວຍເພື່ມພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ ຫລຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງຄົນ ສະເພາະວັກຊີນທີ່ນຳມາສັກຢູ່ ສປປລາວ ແມ່ນມີຢູ່ 2 ຊະນິດຄຶ:ຊີໂນຟາມ ແລະ ແອັດຕາເຊເນກາ ເຊີ່ງເປັນວັກຊີນທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊີ່ງບາງຕອນທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ

ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ການສັກວັນຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ ການທີ່ເຮົາຈະບໍ່ສັກວັກຊີນ ປະຈຸບັນ ສປປລາວ ແມ່ນມີການນຳໃຊວັກຊີນດັ່ງກວ່າແລ້ວ 6 ແສນ 5 ຫມື່ນໂດດ ຍັງພວມສືບຕໍ່ສັກວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖີງ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອຫນັ້ນວ່າ ວັກຊີນທີ່ເຮົານຳໃຊ້ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນສູງ ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳຕົວເຊັ່ນ ເບົາຫວານ ຫົວໃຈ ພູມແພ້ບາງຊະນິດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ຜູ້ທີ່ເປັນມະເລັງ ແຕ່ປີ່ນປົວຢູ່ໃນລັກສະນະຄົງຕົວ ຜູ້ທີ່ເປັນ ພະຍາດ H I V, ເອດ ໄດ້ຮັບຢາປົກກະຕິ ແມ່ນສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ເຊີ່ງບາງຕອນທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ

Off

Comments are closed.