03rd Oct2013

ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ມະຕິ 8 ຂອງກົມ ການເມືອງສູນການພັກ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ອົງການປົກຄອງ ແລະ ການປະ ຕິບັດລະບອບອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານຂັ້ນບ້ານ

by somchan

ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດກຳມະການກົມການເມືອງສູນ ກາງພັກຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຮອງປະທານປະເທດສປປລາວທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບ ຜິດຊອບຊີ້ນຳເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂັ້ນສູນກາງໄດ້ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການປັບປຸງອົງການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການປະຕິບັດລະບອບອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຂັ້ນບ້ານທີ່ຕິພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ. ໃນໂອກາດທີ່ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ມະຕິ 8 ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການປັບປຸງອົງການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການປະຕິບັດລະບອບອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ ທີ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳວຽກງານສາມສ້າງຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2ຕຸລາ 2013 ຢູ່ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຝຶກອົມຮົມວ່າ:​ການປັບປຸງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການປະຕິບັດລະບອບເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ຈະຕ້ອງໄດປະຕິບັດໃນສະເພາະໜ້າ, ສະນັ້ນທຸກພາກສ່ວນແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງພ້ອມພາກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມໃຫ້ບັນດາເມືອງ ແລະ ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍສາມສ້າງຈົງຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ນຳເອົາບັນດາແນວທາງນະໂນບາຍຕ່າງໆຂອງພັກໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເປັນຢ່າງດີ.

Off

Comments are closed.