26th May2021

ສປປ ລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ພຽງພໍໂດຍພື້ນຖານ.

by somchan

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ2021 ນີ້; ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄໍາບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  ໄດ້ລາຍງານ, ຊີ້ແຈງສະພາບການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນສູນກາງວາງອອກ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ; ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການຕອບສະໜອງສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

 

Off

Comments are closed.