26th May2021

ທຸກໆວັກແຊງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

by somchan

 ວັກແຊງປ້ອງກັນແມ່ນເຄື່ອງມືສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຈັບເປັນ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19; ພ້ອມທັງ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ; ຖ້າຫາກທ່ານຮັກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ກໍຮີບຮ້ອນພາກັນໄປຮັບສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສປປ ລາວ ກໍແມ່ນອີກໜຶ່ງປະເທດ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວໃນການດໍາເນີນການສັັກວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19; ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊິນຕ້ານໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມສັກວັກແຊງໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອາການຮຸນແຮງຈາກການຕິດເຊື້ອເຊັ່ນ: ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ, ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ. ລວມທັງ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງວຽກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ເເລະ ພະນັກງານການທູດ. ໃນປັດຈຸບັນ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ສັກວັກຊິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍຈຸດສັກວັກຊິນໄປທົ່ວປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຈະສັກວັກແຊງກໍຍັງມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຂໍ້ຫ້າມໃນການຮັບວັກຊິນ ລວມທັງຂໍ້ຄວນປະຕິບັດຫລັງຈາກໄດ້ຮັບວັກແຊງ.

ຕໍ່ກັບຄວາມສົນໃຈຂອງສັງຄົມນັ້ນ ບັນດາແພດຫມໍ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດ, ຕະຫຼອດຮອດເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອານາໄມໂລກ ກໍໄດ້ມີການຢືນຢັນວ່າ: ທຸກໆວັກຊີນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ເຊິ່ງກ່ອນທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການຜ່ານຂະບວນການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ສຸກເສີນຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຮັບຮອງຂຶ້ນທະບຽນນໍາໃຊ້ສຸກເສີນຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ; ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ວັກແຊງ ແອສຕາເຊເນກາ (Astra Zeneca), ວັກຊິນ ສະປູດນິກບີ ແລະ ວັກແຊງ ຊີໂນຟາມ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນນຳໃຊ້ສຸກເສີນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ໂດຍມີຂະບວນການປະເມີນວັກຊິນວ່າໄດ້ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານດ້ານຄຸນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຈະອີງໃສ່ຜົນການຕັດສິນໃຈທີ່ໄດ້ຈາກການປະເມີນຂໍ້ມູນການທົດລອງທາງຄລີນິກ, ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຂະບວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ. ໂດຍມີກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ ທີ່ເປັນກຸ່ມຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາອິດສະຫລະຈາກທົ່ວໂລກ ມາເຮັດໜ້າທີ່ປະເມີນວັກຊິນ ດ້ວຍການຊັ່ງຊາດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທຽບໃສ່ກັບຄວາມສ່ຽງ, ຖ້າເຫັນວ່າຜົນປະໂຫຍດສູງກວ່າຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ທັງໝົດ, ວັກຊິນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຮອງຂຶ້ນທະບຽນ.

ເຊິ່ງໃນນີ້ ສຈ ປອ ດຣ ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ທັງເປັນ ປະທານສະມາຄົມແພດພະຍາດຊືມເຊື້ອລາວ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຈຳເປັນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຂອງວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ວ່າ:

 

ການໃຫ້ບໍລິການສັກວັກແຊງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນສຳລັບ ສປປ ລາວ ໃນເປົ້າໝາຍການຢຸດຕິການເເຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ໜຶ່ງໃນກຸ່ມບູລິມະສິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນມາຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຊໍາເຮື້ອ ເພາະກຸ່ມດັ່ງກ່າວເມື່ອມີການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລ້ວອາການຈະຮຸນແຮງ ແລະ ອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້. ສໍາລັບທ່ານທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງມີການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບແພດໝໍເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມຮ້າຍແຮງທີ່ຈະເກີດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ເພາະວ່າ ຄວາມປະໝາດ, ຖືເບົາ ຫຼື ຄໍາວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ຄືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ພາໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດໄດ້.

ການໄປສັກວັກແຊງຢູ່ທຸກໜ່ວຍບໍລິການທີ່ທາງການກຳນົດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ, ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ກໍສາມາດຮັບວັກແຊງຕາມຈຸດທີ່ທາງການກຳນົດ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ແພ້ອາກາດ ເປັນຕຸ່ມ ເປັນຜື່ນ ກໍສາມາດສາມາດຮັບວັກຊິນ ແອສຕາເຊເນກາ ເພາະວັກຊິນຊະນິດນີ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ; ສ່ວນຜູ້ມີພະຍາດປະຈຳໂຕເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດ, ພະຍາດເລືອດ, ປະຫວັດເປັນມະເຮັງຜ່ານມາ, HIV, ອັກເສບຕັບຜ່ານມາ ຫລື ອັກເສບອື່ນໆ ກໍ່ສາມາດຮັບວັກຊິນໄດ້. ສ່ວນຜູ້ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສັກວັກແຊງ ໄດ້ແກ່ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ, ຜູ້ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ມີປະຫວັດແພ້ວັກແຊງກັນພະຍາດຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ຖ້າແພ້ແບບເບົາບາງ ແມ່ນໃຫ້ປຶກສາແພດ ເພື່ອພິຈາລະນາຕາມຕົວຈິງ, ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຫ້າມສັກວັກຊິນ Sinopharm, ຜູ້ທີ່ກຳລັງນອນປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ, ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບເລືອດ. ສໍາລັບອາການຂ້າງຄຽງພາຍຫລັງຮັບວັກຊິນ ກໍ່ມີອາການເຈັບ ຫລື ແດງ ບ່ອນທີ່ສັກ, ປວດຕາມກ້າມຊີ້ນ, ມີໄຂ້ອ່ອນໆ, ເມື່ອຍ, ປວດຮາກ, ວິນຫົວ ຊຶ່ງຈະມີອາການບໍ່ເກີນ 2 ມື້. ແຕ່ຖ້າຫາກມີອາການ 3 ມື້ຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ເຂົ້າໄປພົບແພດທັນທີ. ພາຍຫລັງຮັບສັກວັກຊິນແລ້ວໃຫ້ງົດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າເປັນເວລາ 1 ອາທິດ. ສ່ວນອາຫານອື່ນໆແມ່ນສາມາດກິນໄດ້ປົກກະຕິ.

Off

Comments are closed.