15th Oct2013

ທ່ານ ພົຈວ ອາລູ ວາລີຊື ພ້ອມຄະນະ ເດີນທາງໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານ ທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ ຢູ່ ສປ ຈີນ

by somchan

ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2013 ທ່ານ ພົຈວ ອາລູ ວາລີຊື ຄະນະພັກກະຊວງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານການນຳຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວ ຈຳນວນ 32 ທ່ານ ເດີນທາງໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ ເປັນເວລາ 10 ວັນ (13-24 ຕຸລາ 2013) ຢູ່ ສປ ຈີນ ເປັນຊຸດທີ VI ປະຈໍາປີ 2013.

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ ເຊິ່ງຝ່າຍ ສປ ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອບຳລຸງທິດສະດີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໄລຍະສັ້ນໃຫ້ພະນັກງານການນຳຂອງ ສປປລາວ, ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຈາກ ສປ ຈີນ ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພື່ອນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ສປປລາວ ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

Off

Comments are closed.