02nd Jun2021

ຮ່ວມກັນປູກຕົ້ນໄມ້ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ

by somchan

 ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກປີ ເປັນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ; ເວົ້າສະເພາະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍອີງໃສ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນກໍານົດກ່ຽວກັບການເກັບແກ່ນໄມ້, ຜະລິດເບ້ຍໄມ້, ການປູກໄມ້, ການຟື້ນຟູປ່າຊຸດໂຊມ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດນອກ ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວໃໝ່ ຄືບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ພາຍຫລັງປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາ ເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ; ພັກ ແລະລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງກໍຄື ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຄັ້ງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ນອກນີ້ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ໃນການປູກໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ ້ວການຫລຸດຜ່ອນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຈາກປ່າທຳມະຊາດ ແລ້ວຫັນມາປູກໄມ້ ເປັນການທົດແທນ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເປັນແຫລ່ງວັດຖຸດິບສະໜອງແກ່ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳແລະ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

 ໃນນັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດລະບຽບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເພື່ອເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ,ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້,ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ແລະທຸລະກິດໄມ້; ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງໄດ້ອອກ ມະຕິຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ແລະ ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງຂະບວນການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກະຊວງ,ສຳນັກງານ-ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ພ້ອມທັງບັນດາພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປຸກລະດົມ ແລະ ນຳພາມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປູກໄມ້.

 ການກຳນົດເອົາ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ເປັນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດແມ່ນເພື່ອສ້າງອະນາຄົດອັນສົດໃສໃຫ້ ແກ່ລູກຫລານຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ, ທັງເປັນການປຸກລະດົມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານບູລະນະ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ; ພ້ອມດຽວກັນຍັງກົງກັບວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ເຊິ່ງພັກ-ລັດ ກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວ ທີ່ເປັນອະນາຄົດ ຂອງຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງພັກ; ນອກນີ້ ຍັງເປັນການສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ອະນຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນຮຸ່ນຫລັງ ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ ແລະ ຜູກພັນກັບທຳມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ປ່າໄມ້ເຊິ່ງເປັນແຫລ່ງນໍ້າ, ແຫລ່ງອາຫານ ແລະ ແຫລ່ງອາກາດອັນສົດຊື່ນ ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ ; ນັບຕັ້ງແຕ່ການອອກລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງແກ່ນພັນໄມ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຜະລິດເບ້ຍໄມ້ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ລະບຽບການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮອງຮັບການປູກໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ; ນອກນັ້ນຍັງມີກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຍູ້ແຮງ ວຽກງານປູກໄມ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນບັນດາແຂວງ ໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນຕື່ມ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນລັດຖະບານໄດ້ເປີດກວ້າງການລົງທຶນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງດ້ມີບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ, ລວມທັງການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວເຮັດໃຫ້ການປູກໄມ້ ເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະປີ.

 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການປູກໄມ້ໃນແຕ່ລະປີທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີປະສິດທິຜົນພໍປານໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າມີແຕ່ການປູກ ແຕ່ບໍ່ມີການບົວລະບັດຮັກສາ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈິ່ງມີພຽງຈຳນວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ລອດແລະເຕີບໃຫຍ່; ດັ່ງນັ້ນ ການປູກກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັບການບົວລະບັດຮັກສາ ໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ຈິ່ງຈະສົມກັບການລົງທຶນລົງຮອນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະປີ.

 

Off

Comments are closed.