04th Jun2021

ແຈ້ງການ

by somchan

ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ໃນໄລຍະ ວັນທີ 05-19 ມິຖຸນາ 2021

Off

Comments are closed.