17th Oct2013

ແຈ້ງການ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ

by somchan

ແຈ້ງການ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ

ສະບັບເລກທີ 043/ກບລ, ລົງວັນທີ 17/10/2013

ຮຽນ ທ່ານຍິງທ່ານຊາຍທີ່ນັບຖື ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມ ຜູ້ອໍານວຍການ
ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຂໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດ ແລະ
ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ເຮືອບິນ ATR72-600 ຖ້ຽວບິນ
Qv 301 ທີ່ໄດ້ເດີນທາງຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ສະໜາມບິນ
ປາກເຊ ຊຶ່ງຂຶ້ນຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເວລາ 14:45 ຕາມເວລາ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄາດກະຈະໄປເຖິງສະໜາມບິນ ປາກເຊ ເວລາ 15:45
ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນຂະນະລົງສູ່ສະໜາມບິນປາກເຊ ໄດ້ພົບກັບເຂດອາກາດປັ່ນປ່ວນ
ຝົນຟ້າຄະນອງກະທັນຫັນ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ເຮືອບິນລໍາດັ່ງກ່າວ ເກີດ
ອຸບັດຕິເຫດ ຕົກລົງແມ່ນໍ້າຂອງ ຊຶ່ງມີຜົນພາໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ
ຈຸບິນທັງໝົດເສຍຊີວິດ . ໃນຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວມີນັກບິນ 2 ຄົນ,
ພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານ 2 ຄົນ, ນາຍຊ່າງ 1 ຄົນ ແລະ
ຜູ້ໂດຍສານ 44 ຄົນ ໃນນັ້ນຮວມມີ:

ແຈ້ງການຂອງການບິນລາວ

ຫລັງເກີດເຫດ, ຄະນະນໍາຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ໄດ້ໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມສຸດຂີດ ສຸມໃສ່ການກູ້ໄພ ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ອາດຈະ
ລອດຊີວິດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນພົບຊາກເຮືອບິ່ນນັ້ນເທື່ອ
ພ້ອມນັ້ນ ທາງຄະນະຂອງພວກເຮົາ ກໍຍັງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປເຖິງ
ສະຖານທີ່ເກີດເຫດຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ປະຈຸບັນນີ້ ທີມງານກູ້ໄພສະເພາະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ
ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການກູ້ໄພລະດັບຊາດຂອງສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ໄດ້
ເດີນທາງໄປເຖິງສະຖານທີ່ເກີດເຫດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ລົງມືສືບສວນ
ສອບສວນ ຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ.
ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ການແກ້ໄຂ
ສະຖານະການສຸກເສີນ ພ້ອມທັງໄດ້ແຈ້ງໝາຍເລກໂທລະສັບສາຍກົງ
ເພື່ອໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງເຫດການ.
ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດສະຫລຸບ
ລາຍລະອຽດເຖິງສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເທື່ອ .
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ກໍໄດ້ປະສານງານ
ແລະ ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮວມທັງຊ່ຽວຊານຈາກໂຮງງານ
ຜູ້ຜະລິດເຮືອບິນ ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງການເກີດ
ອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ
ຕໍ່ເຫດການອັນບໍ່ເພີງປາຖະໜາ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ມາຍັງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ດຣ. ສົມພອນ ດວງດາລາ

 

 

Off

Comments are closed.