20th Jun2021

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍເຫລືອໄພນໍ້າຖ້ວມ

by somchan

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມາຈາກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນໄລຍະປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ໂດຍມີ ທ່ານ ເພັດພິໄຊ ສູນວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ, ອົງການກາແດງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມ.

ດຣ ນາງ ໄກຍະສອນ ສີດາ ຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນມື້ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມທີມງານສາທາລະນະສຸກ, ອົງການກາແດງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ນໍາທີມພະນັກງານວິຊາການ, ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ແພດ-ໝໍລົງແກ້ໄຂສຸກເສີນເບື້ອງຕົ້ນໃນພາກສະໜາມເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບຕິດຕຽງ, ແມ່ຍິງເກີດລູກໃໝ່ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນມື້ນໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຫຼັງນໍ້າລົດລົງແມ່ນໄດ້ສົ່ງທີມງານແພດ, ພະຍາບານສຸກເສີນ, ລົດໂຮງໝໍ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນການແພດເຂົ້າກວດກາແຕ່ລະບ້ານເພື່ອຊ່ວຍຄົນທີ່ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ, ພ້ອມທັງໄດ້ກວດສຸຂະພາບ ຈິດຕະບໍາບັດ, ສຸຂະສືກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການຕ້ານພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມາກັບນໍ້າ ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍຢາ ເຊິ່ງມີຜູ້ມາຮັບບໍລິການກວດສຸຂະພາບທັງໝົດ 236 ຄົນ, ຍິງ 177 ຄົນ, ໄດ້ອານາໄມດູດນໍ້າສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ຜະລິດນໍ້າໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດ 295,41 ແມັດກ້ອນ, ໃນນີ້: ອົງການກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຜະລິດ ແລະ ແຈກຍາຍໄດ້ 25,05 ແມັດກ້ອນ, ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ເພັດພິໄຊ ສູນວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ດຣ ນາງ ໄກຍະສອນ ສີດາ ຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ໄຊຍະບູລີ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຄະນະທີມງານວິຊາການຈາກ 2 ແຂວງ, ພ້ອມທັງໄດ້ກ່າວຄໍາຂອບໃຈຕໍ່ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ສະຫຼະເຫື່ອແຮງ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເວລາອັນມີຄ່າມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ນັບແຕ່ມື້ນໍ້າຖ້ວມຈົນຮອດມື້ນີ້.

Off

Comments are closed.