22nd Jun2021

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີແຜນສືບຕໍ່ສັກວັກແຊງໃຫ້ຄົບທຸກຄົນ

by somchan

ປັດຈຸບັນ ການສັກວັກແຊງ ປັອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແມ່ນ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫລາຍ, ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ, ບໍລິການສັກວັກແຊງ ມີຄວາມແອອັດ, ສັບສົນຫລາຍ ແລະ ເກີດມີຫາງສຽງຕ່າງໆນາໆ ທີ່ບໍ່ດີຢູ່ໃນສັງຄົມໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ຂະນະດຽວກັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ມີການຢືນຢັນວ່າຍັງມີແຜນສືບຕໍ່ສັກວັກແຊງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ປະຊາຊົນຈົນກວ່າຈະຄົບທຸກຄົນ.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ເດດບັນດິດ ຣອງຫົວຫນ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາວ່າ: ວຽກງານການໃຫ້ວັກແຊງປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັກວັກແຊງຮອບທີ່2 ເຂັມທີ່1 ແຕ່ວັນທີ 15-25 ມິຖຸນາ 2011 ແລະ ຈະ ມີແຜນສືບຕໍ່ສັກ ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນແຕ່ລະ ໄລຍະຈົນກວ່າຈະຄົບທຸກຕົນ, ເຊິ່ງມີວັກແຊງ 3 ຊະນິດຄື: ຊີໂນຟາມ , ແອ້ເສສຕາຊີເນມາ ແລະ ໄຟເຊ,ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວັກແຊງໄຟເຊີ ທີ່ສັກໃຫ້ກຸ່ມຕົ້ນພຽງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ  ແລະ ຜູ້ມີພະຍາດຊຳເຮື້ອເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງມີປະຊາຊົນ ຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢາກສັກວັກແຊງຊະນິດນີ້ ເນື່ອງຈາກເຂົ້າໃຈວ່າວັກແຊງຊະນິດນີ້ດີກວ່າວັກແຊງຊະນິດອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບາງຈຸດ ບໍລິການຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແອອັດ ແລະ ສັບສົນ.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ເດດບັນດິດ ຢືນຢັນວ່າ: ທຸກຊະນິດຂອງວັກແຊງ ທີ່ນຳມາສັກໃຫ້ປະຊາຊົນ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບທຸກຊະນິດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດ, ການສັກວ້1 ແຊງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄົບ 2 ເຂັມ ແມ່ນເພື່ອການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແຂງແຮງຂຶ້ນຕື່ມ, ເມື່ອສັກແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມຈະບໍ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ໄປຕໍ່ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ລ້າງມືດ້ວຍເຈວ ຫລື ສະ ທຸກຄັ້ງຫລັງຈັບບາຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.

ປັດຈຸບັນ, ໃນ 9 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ສັກວັກແຊງແລ້ວຫລາຍກວ່າ 260,000 ຄົນ, ພ້ອມນີ້, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງມີແຜນສືບຕໍ່ສັກວັກແຊງໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະ ຄົບທຸກຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍສັກໃຫ້ໄດ້ 80% ໃນປີ 2021 ແລະ ນີ້ກໍເປັນໂອກາດດີແກ່ສັງຄົມ, ສະນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕື່ນຕົວເຂົ້າຫາການບໍລິການສັກວັກແຊງ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິ6-19 ຕາມແຕ່ ລະຈຸດ ທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້, ຖ້າຫາກບ່ອນໃດ ຈຸດໃດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຊູ້ກວ້າແຂງ ມີຄົນແອອັດ ແລະ ມີຄົນຫລາຍ ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງສາກ່ອນ, ເວລາໄປສັກວັກແຊງກໍ່ຢ່າລືມປະຕິບັດ ມາດ ຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ລ້າງມືດ້ວຍນ້ໍາສະອາດ, ເຈວ ລ້າງມື ຫລື ສະບູທຸກຄັ້ງ ແລະ ຮັກສາໄລະຫ່າງ 1-2 ແມັດຂຶ້ນໄປ

 

Off

Comments are closed.