24th Oct2013

ກອບກູ້ຊາກເຮືອບິນໄດ້ແລ້ວບາງສ່ວນແຕ່ ກ່ອງດຳຍັງຢູ່ພື້ນນ້ຳ

by somchan

ຈາກກໍລະນີເຮືອບິນຕົກຢູ່ເມືອງປາກເຊເຮັດໃຫ້ຜູ້ ໂດຍສານແລະລູກເຮືອເສຍຊີວິດໝົດລຳເຮັດໃຫ້ສະ ພາບການກ່ອນເກີດອຸບັດຕິເຫດກາຍເປັນບັນຫາທີ່ ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຊີ່ງມີພຽງກ່ອງດຳເທົ່ານັ້ນທີ່ ຈະສາມາດເປັນຂໍ້ມູນໃນການພິສູດຫຼັກຖານຂະນະທີ່ ວັນທີ22ຕຸລາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດກູ້ຊາກ ເຮືອບິນ ໄດ້ບາງສ່ວນ ສ່ວນກ່ອງດຳຍັງຢູ່ໃນພື້ນນ້ຳເລິກປະມານ 10 ແມັດ,ພົບອຸປະສັກໃນການກອບກູ້ເນື່ອງຈາກນ້ຳຂຸ່ນແລະໄຫຼແຮງ.

17355333036954465377

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງໜ່ວຍງານກູ້ໄພທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຊາກສົບຂອງຜູ້ໂດຍສານແລະ ຊາກເຮືອບິນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ທີ7 (ນັບທັງມື້ເກີດເຫດ)ໂດຍເລັ່ງຈາກການຊອກຫາຊາກສົບຄົນເສຍຊີວິດແລ້ວຈື່ງຫັນໄປສູ່ການ ກອບກູ້ຊີ້ນສ່ວນຂອງເຮືອບິນ ໂດຍວັນທີ 22ຕຸລາ2013 ສາມາດກູ້ຊີ້ນສ່ວນເຮືອບິນລະຫວ່າງປະຕູຂື້ນຫາຕີນຫຼັງແຕ່ພາກ ສ່ວນຫາງຂອງເຮືອບິນຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງກ່ອງດຳຍັງຢູ່ໃນພື້ນນ້ຳ.

ຕອນແລງຂອງວັນທີ 22 ຕຸລານີ້ ທ່ານ ຢາກົວ ລໍປາງກາວ ຫົວໜ້າກົມການບິນພົນລະເຮືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຈາກຄວາມ ພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍກູ້ໄພ ປະມານ 15:00ໂມງ ສາມາດດຶງຊີ້ນສ່ວນຂອງເຮືອບິນຂື້ນມາໄດ້ແຕ່ເປັນພຽງພາກສ່ວນກາງຫາຫຼັງເທົ່ານັ້ນ,ສຳລັບຊີ້ນສ່ວນຫາງຂອງເຮືອບິນຍັງຈະສືບຕໍ່ເກັບກູ້ຂື້ນໃນໄວໆນີ້,ເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາກ່ອງດຳໄປພິສູດຫາສາເຫດແລະ ເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຮືອບິນກ່ອນເກີດເຫດແລະຂະນະທີ່ເກີດເຫດ ໃນສ່ວນຂອງອຸປະສັກໃນການຄົ້ນຫາແມ່ນນ້ຳຂຸ່ນ,ໄຫຼແຮງແລະຢູ່ເລິກປະມານ 10 ແມັດ”.

ປະຈຸບັນ ກ່ອງດຳກາຍເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງສັງຄົມເນື່ອງຈາກຢາກຮູ້ເຫດການພາຍໃນເຮືອບິນກ່ອນ ແລະຂະນະເກີດອຸບັດຕິ ເຫດເນື່ອງຈາກວ່າ: ກ່ອງດຳ( Black Box )ເຮັດໜ້າທີ່ບັນທຶກເຫດການຕ່າງໆຂອງການເດີນທາງໃນພາຫະນະເຊັ່ນ:ຍົນ,ເຮືອ,ລົດໄຟ…ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຫາສາເຫດ. ກ່ອງດຳນອກຈາກບັນທຶກສຽງເວົ້າຂອງນັກບິນ,ສຽງອື່ນໆທີ່ ເກີດຂື້ນໃນຫ້ອງນັກບິນ ລວມທັງສຽງສົນທະນາກັບຫໍຄວບຄຸມການບິນແລະສຽງສັນຍານເຕືອນຕ່າງໆ,ນອກນັ້ນຍັງສາມາດບັນທຶກສະພາບອາກາດ,ແຮງກະທົບ,ສຽງຈັກ,ເວລາ,ໄລຍະທາງ,ຄວາມໄວ,ຄວາມສູງ,ທິດທາງການບິນ,ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳມັນແລະອື່ນໆ ອັນຈະ ນຳໄປສູ່ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ໜ່ວຍງານສືບສວນຫາສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດ ສາມາດຈຳລອງເປັນພາບເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເຫັນທ່າທາງລັກສະນະການບິນກ່ອນເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້.

 

Off

Comments are closed.