29th Jun2021

ນະຄອນຫລວງ ມີງົວ-ຄວາຍ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ 2.000 ກວ່າໂຕ

by somchan

ປັດຈຸບັນຢູ່ 7 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີງົວ-ຄວາຍ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ 2.330 ໂຕ, ໃນນັ້ນຕາຍ 22 ໂຕ ແລະ ປິ່ນປົວດີ 2.040 ໂຕ.

ທ່ານ ຫລ້າສາຍ ນວນທາສິງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຢູ່ 7 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີງົວ-ຄວາຍ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ ມີເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ສັງທອງ, ນາຊາຍທອງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ໄຊທານີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ, ເຊິ່ງອາການສະແດງອອກຂອງສັດຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ ຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍ ມີຕຸ່ມທົ່ວໂຕ ໂດຍສະເພາະ ບໍລິເວນຂາຫລັງ, ສັດຈະເປັນໄຂ້ ແລະ ຈ່ອຍ ຖ້າຮັກສາບໍ່ທັນຕຸ່ມຈະແຕກ ເມື່ອແມງວັນໄປຕອມ ແລະ ໄຂ່ໃສ່ຈະເກີດເປັນໜອນ ແລະ ຊຶມເຊື້ອຈົນເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍໄດ້. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົ່ງສັດຕະວະແພດຈາກຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສົມທົບກັບສັດຕະວະແພດເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຜູ້ລ້ຽງສັດໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການແຍກສັດທີ່ຕິດເຊື້ອ ອອກໄປປິ່ນປົວສະເພາະ ແລ້ວປິ່ນປົວຕາມອາການ, ແກ້ໄຂ້, ໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ໃຫ້ຢາວິຕາມິນ.

ທ່ານ ຫລ້າສາຍ ນວນທາສິງ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນໄດ້, ສ່ວນສັດທີ່ຕິດເຊື້ອ ເມື່ອປິ່ນປົວດີແລ້ວສາມາດບໍລິໂພກໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການສະໜອງຊີ້ນງົວ-ຄວາຍ ຮັບໃຊ້ໃນສັງຄົມ ທາງພະແນກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາໂຮງຂ້າສັດ ນໍາເອົາງົວ-ຄວາຍຈາກບັນດາບ້ານ, ຟາມ ຫລື ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນປອດພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຈາກຂະແໜງກ່ຽວການຂ້ອງເຂົ້າມາຂ້າໃນໂຮງງານໄດ້. ປັດຈຸບັນຕາມທ້ອງຕະຫລາດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຍັງມີຊີ້ນງົວ-ຄວາຍ ຈຳໜ່າຍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

 

Off

Comments are closed.