20th Aug2021

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄລຍະປີ 2021 ຫາ 2023.

by somchan

ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງໄປທົ່ວທຸກມູມໂລກ ອັນໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງອັນຕະລາຍ; ເຊິ່ງໄດ້ຕິດພັນ – ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາການກໍ່ການຮ້າຍ, ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ, ການຟອກເງິນ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທີ່ໃຊ້ກໍາລັງຮຸນແຮງປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃນໂລກ. ສໍາລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄດ້ແຜ່ລະບາດຮ້າຍແຮງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຊາວຫນຸ່ມຮຸ່ນສືບທອດ, ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບັນຫາອາຊະຍາກໍາປະເພດຕ່າງໆ ເປັນການກົດຫນ່ວງຖ່ວງດຶງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ-ປອດໄພຂອງສັງຄົມ.  ລັດຖະບານ ຈຶ່ງຖືເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດ, ຈໍາເປັນ, ຮີບດ່ວນ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສຸມທຸກກໍາລັງແຮງສັງລວມ ເຂົ້າໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນຂອງຊາດ ໃນໄລຍະປີ 2021 ຫາ 2023.

ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; ການສ້າງ, ການປັບປຸງກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ໂດຍສະເພາະ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ກໍແມ່ນວຽກງານຈຸດສຸມໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ; ເຊິ່ງ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບຫມາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍ ຈາກລັດຖະບານ  ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ອານຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບ; ເຊິ່ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໄປຕາມຂັ້ນຕອນ, ໄດ້ເຮັດແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນໃນການປັບປຸງກົດຫມາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ໂດຍຜ່ານຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ບາງມາດຕາ ຂອງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ ທາງດ້ານໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນ ເຫັນວ່າມີຄວາມຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນພໍສົມຄວນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພົຕ ປອ ທອງເຫຼັກ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໄດ້ຕາງຫນ້າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດຫມາຍ ນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 ຫາ 10 ສິງຫາ 2021 ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ພົຕ ປອ ທອງເຫຼັກ ມັງໜໍ່ເມກ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ, ຄວາມສໍາຄັນ, ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເຫດຜົນໃນປັບປຸງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ; ສະພາບການຄົ້ນຄວ້າການປັບປຸງ; ໂຄງປະກອບ, ເນື້ອໃນຂອງການປັບປຸງບາງມາດຕາ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາການປັບປຸງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປັບປຸງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະສູນກາງພັກ ກໍຄືລັດຖະບານໄດ້ຖືເປັນວຽກຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນບູລິມາສິດເລັ່ງດ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກໍຄືການບູລະນະອໍານາດລັດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ແນໃສ່ ເພື່ອປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍທຸກກໍາລັງແຮງສັງລວມ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ຮຸນແຮງ ໃຫ້ລຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ ພາຍໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2023; ເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂພາໃຫ້ເກີດບັນຫາຢາເສບຕິດ; ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ເເລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດຖະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຖືເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດເປັນວຽກງານຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສົມທົບນໍາໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ມາດຕະການດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດຖະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ກົດຫມາຍ ແລະ ມາດຕະການວິຊາສະເພາະຂອງບັນດາຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ໄລຍະຜ່ານມາ ກໍມີບາງດ້ານທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຈະຕ້ອງປໄດ້ຮິບຮ້ອນແກ້ໄຂ ເຊັ່ນ: ສະພາບບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງແຕ່ຕົວເມືອງ ໄປສູ່ຊົນນະບົດ ຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ອາຊະຍາກໍາປະເພດຕ່າງໆ, ຈໍານວນຄະດີຢາເສບຕິດ, ຜູ້ຖືກຫາ, ນັກໂທດ, ຜູ້ຕິດເສບ ແລະ ຈໍານວນຢາເສບຕິດແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫນ້າເປັນຫ່ວງໃນແຕ່ລະປີ. ເລ່ຫຼຽມການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງ, ຄ້າຂາຍ, ຜະລິດຢາເສບຕິດມີລັກສະນະເລີກແລບແນບນຽນ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການ-ຮູບການທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ, ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວມີລັກສະນະເປັນກຸ່ມເຄືອຂ່າຍແຫນ້ນຫນາ ເຊື່ອມໂຍງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ອາວຸດກຽມພ້ອມ ຕອບໂຕ້ກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່. ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈໍານວນຫນຶ່ງ ເຖິງວ່າເຂົ້າໃຈແຕ່ ກໍບໍ່ທັນເລີກເຊິ່ງ ໂດຍສະເພາະການມີສ່ວນຮ່ວມຍັງບໍ່ທັນສູງ; ລະບົບກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງວ່າມີແຕ່ບໍ່ທັນຄົບຊຸດ, ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ, ບໍ່ທັນຮັດກຸມ ແລະ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ; ກົດຫມາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ມາແຕ່ ປີ 2007 ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງບາງມາດຕາ ໃນປີ 2012, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມມາເປັນເວລາ 14 ປີແລ້ວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ບາງພາກ, ຫມວດ ແລະ ມາດຕາ ຂອງກົດຫມາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຖືກໂອນມອບ ຫມາຍມາຍັງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ , ບັນຫາຂອງກາງ, ການຍຶດ, ການອາຍັດ, ການຮິບຊັບ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ການຊັດທອດ ທີ່ເປັນຫົວໂປ່ຕົວການບໍ່ສາມາດນໍາມາລົງໂທດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ. ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການປົກປ້ອງກົດຫມາຍຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ພວກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ແລະ ບັນດາອິດທິກໍາລັງປໍລະປັກ ຍັງຖືເອົາບັນຫາຢາ ເສບຕິດເປັນຂໍ້ອ້າງ ໃນການແຊກແຊງພາຍໃນ ດ້ວຍການໂຄສະນາໂຄ່ນລົ້ມໂຈມຕີ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍການນໍາພາຂອງພັກ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ. ສະນັ້ນ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແມ່ນເນື້ອໃນຫນຶ່ງ, ເປັນວຽກງານຈຸດສຸມຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດ ໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ເພື່ອຍົກສູງປະ ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ໃສ່ສຽງ: ພົຕ ປອ ທອງເຫຼັກ ມັງໜໍ່ເມກ ( ປະກອບບົດ ).

ໃນການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວ ປອດຈາກຢາເສບຕິດ, ຈໍາກັດປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ສັງຄົມມີຄວາມ ສະຫງົບ-ປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນອກຈາກນີ້ ການປັບປຸງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ພາຍຫຼັງຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃນການຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ທາງສັງຄົມ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນວຽກງານຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຍຸກສະໄຫມແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ກັບສາກົນ; ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ເປັນພັນທະ, ເປັນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງທຸກພາກສ່ວນຂະແຫນງການຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃຫ້ຫຼຸດຫນອຍຖ່ອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ; ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະວາລະແຫ່ງຊາດວ່າ ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ; ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫັນເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຮັດວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ໄອຍະການ, ສານ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ.

 

Off

Comments are closed.