25th May2015

ເຫດໄຟ້ໄໝ້ຮ້ານກິນດຶ້່ມ

by somchan

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2015 ເວລາ 2 ໂມງເຊົ້າ ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ຮ້ານກິນດຶ່ມເມັກກິ້ວຢູ ບ້ານຫາຍໂສກເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນຮ້ານຂອງທ້າວ ເພັດສະລິນອຸຍຸ 31 ປີນັກທຸລະກິດຢູ່ບ້ານຫາຍໂສກ ເມືອງຈັນທະບູລີໄຟໄດ້ຫ້ອງອາຫານ 01 ຫ້ອງ ມູນຄ່າເສຍຫາຍຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ສ່ວນສາ ເຫດແມ່ນເກີດຈາກໄຟ້ຟ້າຊ໋ອດຕູ້ເກັບໄຟ

Off

Comments are closed.