03rd Aug2015

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບນ້ຳດື່ມກາຫົວເສືອປອມ

by somchan

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ປອມແປງ ແລະລັກລອບຈຳໜ່າຍນ້ຳດື່ມກາຫົວເສືອໃນຂອບເຂດ ບ້ານໂນນຫວາຍເມືອງໄຊເຊດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ2015 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ເຂົ້າລະງັບ ແລະແກ້ໄຂ. ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດນີ້ທາງບໍລິສັດທີ່ຜະລິດນ້ຳດື່ມ ຫົວເສືອຈື່ງໄດ້ຊີ້ແຈງການປອມແປງບອກລັກສະນະຂອງ ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອແທ້ ແລະ ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອປອມລາຍລະອຽດ ທ່ານ ສູນທອນສີລິສັກຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດເບຍ ການໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

1. ຜູ້ປອມແປງໄດ້ນຳໃຊ້ຂວດເປົ່າ ແລະກາ(ສະຫຼາກ) ທີ່ໃຊ້ແລ້ວທັງ 3 ຂະໜາດຂອງນ້ຳດື່ມຫົວເສືອນຳມາລ້າງແລະຮ່າຍໃສ່ໃໝ່. ສະນັ້ນຂອບນ້ຳດື່ມຫົວເສືອທີ່ປອມແປງຈຶ່ງມີລັກສະນະເສົ້າ, ຂູດຂີດ ບໍ່ສົດໃສຄືກັບນ້ຳດື່ມຫົວເສືອແທ້.

2. ຜູ້ປອມແປງໄດ້ອັດຝາໃໝ່ເຊິ່ງຮູບຫົວເສືອເທິງຈະບໍ່ລະອຽດ,ຢາງຫຸມຫໍ່ຝາຈະມີຮູບຫົວເສືອໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມີຫລາຍຮູບ ແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນກັບນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຂອງແທ້.

3. ຜູ້ປອມແປງໄດ້ໃຊ້ແກັດເຈ້ຍໃໝ່ ເຊິ່ງມີລັກສະນະສີນ້ຳຕານໄຫມ້ສ່ວນຂອງແທ້ແມ່ນມີລັກສະນະອອກສີຂາວແຈງ.

4. ສະເພາະຂວດໃຫ່ຍ ແພັກ 6 ຂວດ, ຜູ້ປອມແປງໃຊ້ຢາງແຂງໃສຫຸ້ມ ແລະສ່ວນຮ່ວງຈັບມີສີຟ້າເຂັ້ມກວ່າຂອງແທ້.

ສ່ວນກາສະຫຼາກຕິດໃນຂວດນ້ຳດຶ່ມຫົວເສືອທັງ 3 ຂະໜາດ ຈະມີຂໍ້ຄວາມວ່າ: ‘ໄວ້ບ່ອນຫົ່ມ, ສະອາດ ,ປາສະຈາກກິ່ນ ແລະ ຫ່າງໄກແສງແດດ’ ນັ້ນແມ່ນກາ(ສະຫຼາກ)ທີ່ປັບປຸງໃຫມ່ ແລະ ກາ (ສະຫຼາກ)ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຢູ່ກ້ອງຫຼຽນຄຳກໍແມ່ນກາສະຫຼາກເດີມທີ່ຍັງມີຂາຍຢູ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງທັງສອງແບບແມ່ນນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຂອງແທ້ເພາະບໍລິສັດຢູ່ໃນໄລຍະການປ່ຽນສະຫຼາກເກົ່າ ແລະ ໃຫມ່.

ທາງບໍລິສັດຂໍຮຽກຮ້ອງເຖິ່ງບໍລິໂພກທີ່ໄດ້ດື່ມນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຈົ່ງຢ່າໄດ້ແຕກຕື່ນເກີນໄປ ແລະຂໍໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຊື້ນ້ຳດື່ມກາຫົວເສືອທີ່ຜ່ານລະບົບການຈຳໜ່າຍຕົວແທນ, ລູກຄ້າເຂດ ແລະລົດສາຍສົ່ງຂອງບໍລິສັດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນສິນຄ້າໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ມີການປອມແປງຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ຈາກຮ້ານຄ້າຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃນເຂດໃກ້ຄ່ຽງບ້ານໂນນຫວາຍ,ເມືອງ ເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນຈຸດຜະລິດແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າປອມເທົ່ານັ້ນ. ປະຈຸບັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງເລັ່ງໃນການເກັບຄືນສິນຄ້າປອມ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ.

20506_860481407322895_4700093074843007415_n

 

11822654_860481430656226_2318401503124536949_n

 

11204413_860481403989562_5333103543805661785_n

Off

Comments are closed.