08th Dec2021

ກຸ່ມ ໜອງໜ້ຽວ ສໍາເລັດການລົງໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ຢູ່ບັນດາບ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມ.

by somda phoneor

ວັນທີ 6 ທັນວາ 2021 ປກສ ກຸ່ມໜອງໜ້ຽວ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈໍາປາ ລົງໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 .

ພັທ ຄໍາຊ່ຽນ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າ ປກສ ກຸ່ມໜອງໜ້ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບທິດຊີ້ນໍາຈາກ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ປີ 2021-2023 ກໍ່ໄດ້ນໍາມາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຢູ່ບ້ານດາບ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງມາແຕ່ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021 – ວັນທີ 6 ທັນວາ 2021 ຈິ່ງສໍາເລັດ ໂດຍສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 8 ບ້ານຄື: ບ້ານທົ່ງປົ່ງ, ບ້ານນາເລົ່າ, ບ້ານໜອງໜ້ຽວ, ບ້ານໜອງແຕ່ງໃຕ້, ບ້ານໜອງແຕ່ງເໜືອ, ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ, ບ້ານວຽງຄໍາ ແລະ ບ້ານຈໍາປາ.

ການລົງໂຄສະນາຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແນໄສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ເຖີງຜົນຮ້າຍ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Off

Comments are closed.