10th Dec2021

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ

by Peaung Thanonkeo

ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2021 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ, ໂດຍການເປັນປະທານ ແລະ ເຜີຍແຜ ຂອງ ທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນທະວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ມີບັນດາກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກກາງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 4 ເຂດ, ອົງການໄອຍະການທະຫານພາກກາງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ 2021-2023 ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃຫ້ເປັນແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາຄັນ, ດ້ວຍການສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດແຕ່ຫົວທີໃຫ້ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ກະທຳຜິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຖະແຫລງ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງໃຫ້ສານຕັດສີນລົງໂທດ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເອກະສານທີ່ນຳມາເຜີຍແຜ່ປະກອບ ມີ: ຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍເພີ່ມທະວີການນຳພາ-ຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຄຳສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍເພີ່ມທະວີການນຳພາຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວ ລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ ປີ 2021-2023; ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ2021-2023; ຄໍາສັ່ງຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ຄໍາສັ່ງຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ 2021-2023 ເຂົ້າສູ່ວຽກງານໄອຍະການ.

 

Off

Comments are closed.