11th Dec2021

ລຸກຊຳບວກ ສະໜອງທຶນເພີ່ມ 1,2 ລ້ານເອີໂຣ ແກ່ວຽກງານຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ

by Peaung Thanonkeo

ລັດຖະບານຣາຊະອານາຈັກລຸກຊໍາບວໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທຶນເພີ່ມອີກ 1,2 ລ້ານເອີໂຣ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າວຽກງານ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ຫລຸດຜ່ອນກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ​ ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ ເພື່ອຕ້ານການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີເຖິງ 5,2 ລ້ານເອີໂຣ. ພິທີມອບ-ຮັບ ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່ 10 ທັນວາ 2021ນີ້ ຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ Sam Schreiner ອຸປະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກລຸກຊຳບວກ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມເອີຣົບ-ອາເມລິກາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ອົງການ LuxDev ປະຈຳລາວ, ອົງການ WHO, ອົງການ CHAI ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂດຍປະສານງານຮ່ວມມື ກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາ ຂອງລຸກຊຳບວກ ຈະໃຫ້ທຶນເພີ່ມເຕີມແກ່ ອົງການອາຫານໂລກ, ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນປັດສະເຕີລາວ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃນໄລຍະ 2 ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານ ສະໜອງອາຫານ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຮງງານລາວທີ່ຢູ່ໃນບັນດາສູນກັກກັນບໍລິເວນໂດຍຜ່ານອົງການອາຫານໂລກ ຈຳນວນ 481.000 ເອີໂຣ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ທາງດ້ານກວດວິເຄາະ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນປັດສະເຕີລາວ ຈຳນວນ 350.000 ເອີໂຣ; ສະໜັບສະໜູນວຽກ ງານຕອບໂຕ້ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ລາວລຸກຊຳບວກ ໄລຍະ 2 ຈຳນວນ 369.000 ເອີໂຣ. ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງລຸກຊຳບວກ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຜ່ານການສະໜອງ ວັດຖຸອຸປະກອນການແພດ ພ້ອມ ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແລະ ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ (ICP). ໃນນັ້ນ, ມີເຄື່ອງຊຸດ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ PPE, ອຸປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ ເພື່ອກວດຈຸລະໂລກ (VTM) ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ລວມທັງອຸປະກອນ ການຜົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຫລາຍໃນປັດຈຸບັນ.

ເນື່ອງຈາກ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມ ບໍ່ເທົ່າທຽມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ, ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ລາວລຸກຊຳບວກ ໄລຍະ 2  ຈະສືບຕໍ່ເຮັດ ວຽກຮ່ວມມືຄຽງຄູ່ກັບ ພະນັກງານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອສຸມໃສ່ ວຽກງານ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ-ເດັກເກີດໃຫມ່  ທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຍ້ອນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ທີ່ທາງລັດຖະບານໄດ້ວາງໄວ້. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ ໄລຍະ 2  ແມ່ນການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກ ລຸກຊຳບວກ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ພັດທະນາຂອງລຸກຊໍາບວກ.

 

Off

Comments are closed.