11th Dec2021

ພະແນກ ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ໄພອັນຕະລາຍ ຂອງຢາເສບຕິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ

by Peaung Thanonkeo

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພະແນກ ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດ ຕາມວາລະແຫ່ງຊາດ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ຢູ່ໄຟອໍານາດກໍາມະບານ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນ ວັນທີ 9 ທັນວາ 2021 ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນສັນຈອນໄປມາໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພັຕ ຫຼຽນໄຊ ມົງພົນຄໍາ ຫົວໜ້າກອງໂຄສະນາ ພະແນກ ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການໂຄສະນາຄັ້ງນີ້ມີ 3 ຈຸດປະສົງ ຄື: ເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ສັນຈອນໄປ-ມາ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ເຖິງຜົນຮ້າຍໄພອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດ ຕໍ່ຕົນເອງ, ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານຫ່າງໄກຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການປະຕິບັດກົດລະບຽບການສັນຈອນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຈາກບັນຫາການເກີດອຸບັດຕິເຫດ.

 

Off

Comments are closed.