12th Dec2021

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ

by Peaung Thanonkeo

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ່ 9 ຫາ 10 ທັນວາ 2021ນີ້ ໂດຍຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ສະ ໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງສຸຂຸມາ ເຊີງການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງປະທານສະພາປະ ຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ມີບັນດານັກວິ ທະຍາກອນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງສັກ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 9 ເມືອງ, 1 ນະຄອນ ທີ່ເປັນນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບໃຊ້ ກອງປະ ຊຸມເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຄັ້ງນີ້, ຈັດຂື້ນໂດຍສະ ພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ສົມທົບກັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການສະຫາປະ ຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ(UNDP) ແລະ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກລະດັບພາ ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ ໝາຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ໂດຍສະເພາະພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແນໃສ່ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ໄລຍະຂອງການຈັດຝືກອົບຮົມດ້ວຍຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກຫຼື(video conference ) ໂດຍນັກວີທະຍາກອນຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີບົດຮຽນໃຫ້ນັກວິທະ ຍາກອນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.​ ຜ່ານການຮັບຟັງ,​ ສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງບັນດານັກສໍາມະນາກອນ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມເອົາບັນ ດາເນື້ອໃນບົດຮຽນ, ຕັ້ງຂໍ້ຊັກຖາມ ຕໍ່ຫົວຂໍ້ບົດຮຽນ ທີ່ນັກວິທະຍາກອນ ໄດ້ນໍາສະເໜີຢ່າງໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ແລະມີຈຸດສຸມ, ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຝົດຝື້ນ ແລະ ສ້າງສັນ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ປະ ທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຄັ້ງນີ້, ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນ ຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນໃນທາບກາງສະພາບ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ສາມາດບັນລຸຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເປັນຜົນສໍາເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທາງດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວ ກັບຫຼັກການ, ທິດສະດີ, ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນບັນດາທ່ານຕ້ອງນໍາເອົາທິດສະດີ, ບົດຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຢູ່ກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານຂອງຕົນ ນັ້ນແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ແທ້ຈິງ.

 

Off

Comments are closed.