26th Dec2021

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການ ປະ ເມີນແບບໄວໃນກຸ່ມຄົນທີ່ໃຊ້ສານເສດຕິດທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

by Peaung Thanonkeo

ກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການປະເມີນແບບໄວ ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ໃຊ້ສານເສບຕິດ ສັກເຂົ້າເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຄົນທີ່ໃຊ້ສານເສບຕິດ ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2021 ທີ່ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ພ້ອ ອິນປົງ ຈັນທະວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທ່ານ ນາງ ປານີ ພູມ ສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ມີຄະນະຫ້ອງການ ປກສ ແຂວງ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ, ປກສ ນະຄອນ, ພະແນກກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແຂວງ, ສາທາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມຍືນ ຍົງໃນການບໍລິຫານ HIV ສຳລັບກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ບົດສະເໜີໂຄງການປະເມີນຜົນ ແບບໄວ ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ຜູ້ສັກຢາເສບຕິດເຂົ້າທາງເສັ້ນເລືອດໃນ ສປປລາວ, ສັງລວມຂໍ້ມູນພື້ນ ທີ່ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ; ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນ, ປຶກສາຫາລື, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງຢູ່ຕາມກຸ່ມບ້ານ, ສູນປິ່ນປົວຟື້ນຟູ ສຸຂະພາບຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແຂວງ ຫຼື ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ເຊິ່ງໃນປີຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທດມີ ກຸ່ມສ່ຽງເສບ ແລະ ຕິດຢາເສບຕິດ ປະມານ 75,000 ກວ່າຄົນ, ເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນຢາບ້າ, ເຫຼົ້າ, ເຮໂລ ອິນ, ຝິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ບັນຫາດັ່ງກ່າວມັນໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງ, ໃຫ້ແກ່ການ ພັດທະນາ-ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ສະຖຽນນະພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.

Off

Comments are closed.