28th Dec2021

ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນສູນກາງ ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ເອກະສານທາງການ ໃຫ້ພະນັກງານ

by Peaung Thanonkeo

ກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນສູນກາງ  ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເອກະສານທາງການ ໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກພົວພັນກັບເອກະສານຂອງຫ້ອງ, ກອງພັນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັອ ບຸນຫົງ ສີດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນສູນກາງ ມີຄະນະຫ້ອງ, ກອງພັນ, ໂຮງຮຽນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັທ ບຸນຕັ້ງ ພະໂຄຕະມະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງບັນຊາການປ້ອງກັນສູນກາງ    ກ່າວວ່າ: ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 56 ຄົນ ຍິງ 19 ຄົນ ທີ່່່່່ມາຈາກບັນດາຫ້ອງ, ກອງພັນ, ໂຮງຮຽນ ຈຸດປະສົງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເອກະສານທາງການ ໃນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ ກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນສູນກາງ  ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຖືກຕ້ອງ ສອດຄອງໄປໃນທາງດຽວກັນ, ເພື່ອປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດ ທີ່ເຮັດວຽກກວດກາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເອກະສານປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເປັນການຍົກສູງບົດບາດວິທີເຮັດວຽກແບບແຜນ ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຂອງຜູ້ບັນຊາລົງເລິກແທດເຖິງທຸກວຽກງານໃນກົມກອງຂອງຕົນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ນັກສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການກຳນົດປະເພດຕ່າງໆຂອງເອກະສານທາງການໃນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮູ້ໄດ້ອົງປະກອບການສ້າງເອກະສານທາງການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຮັບຮູ້ຮ່າງເອກະສານແຕ່ລະຊະນິດທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະກາດໃຊ້, ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານວຽກງານສໍານວນ-ສໍາເນົາ ແລະ ເກັບມ້ຽນຫ້ອງສະໝຸດ, ພື້ນຖານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບຮັກສາເອກະສານໃນຄອມພິວເຕີ, ພື້ນຖານການສັງລວມເນື້ອໃນເອກະສານເຂົ້າໃສ່ບົດສະຫຼຸບລາຍງານ, ກຳໄດ້ທິດສະດີການບຳລຸງຮັກສາຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ “ແອັບລາວ ສູ້ໆ” ໃນສຳນັກງານ-ອົງການ.

Off

Comments are closed.