29th Dec2021

ກອງພັນ 206 ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ 2021-2023

by Peaung Thanonkeo

ກອງພັນ 206 ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນທີ່ຕັ້ງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ 2021-2023, ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານ ພັທ ຄ່າທີ ເພົ້າບຸນລະປານ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ຮອງກອງພັນ 206,ມີຄະນະພັກ ຄະນະບັນຊາກອງຮ້ອຍ 3 ກອງຮ້ອຍ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງກອງພັນ 206 ເຂົ້າຮ່ວມ

ພັທ ຄຳທີ່ ເຂົ້າບຸນລະປານ ຮອງກອງພັນ 206 ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເອກະສານທີ່ເຊື່ອມຊືມ ປະກອບມີ: ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ (2021-2023) ຄຳສັ່ງ ຂອງກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມ ທະວີການ ນໍາພາຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ມະຕິ ຂອງ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ເອົາວາລະແຫ່ງ ຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ (2021 2023), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ຄຳສັ່ງ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ (2021-2023), ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ (2021-2023) ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ (2021 2023) ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາການລົງເຜີຍແຜ່ວາລະແຫ່ງຊາດ.

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະນະພັກ ຄະນະບັນຊາ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງທຸກຂັ້ນ ກຳແໜ້ນເນື້ອ ໃນສໍາຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ກາແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ,ຕໍ່ ເນື່ອງ,ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ,ເດັດຂາດ ໂປ່ງໃສ ເຂັ້ມງວດ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອແກ້ໄຂ ສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃຫ້ຖືກກັບສະພາບຈຸດພິເສດ ຂອງບັນດາກົມກອງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນ,ເສີມຂະຫຍາຍຜົນງານ ຜົນສຳເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ ແກ້ໄຂດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

Off

Comments are closed.