29th Dec2021

ຫ້ອງກວດກາແລະຄວບຄຸມຢາເສບຕິດກົມໃຫ່ຍຕຳຫລວດ ກະຊວງ ປກສ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍລາວ-ຈີນ

by Peaung Thanonkeo

ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2021, ຫ້ອງການກວດ ກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ລາວ-ຈີນ ລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ວ່າດ້ວຍການ ຮ່ວມມື ເພື່ອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຄັ້ງທີ 17 ທີ່ ສູນປະສານງານແມ່ນ້ຳຂອງປອດໄພ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຜ່ານລະບົບປະຊຸມທາງໄກ) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັນເອກ ປະລິນຍາເອກ ບົວພັນ ພອງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບບັນຫາຢາເສບຕິດພາຍໃນ ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ລາວ-ຈີນ ລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ເພື່ອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຄັ້ງທີ 16 ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ທີ່ ປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບ, ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນນໍາກັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາ ເສບຕິດ ລວມທັງການສໍາຫຼວດ, ທຳລາຍການລັກລອບປູກຝິ່ນ, ການປູກພືດທົດແທນ ການປູກຝິ່ນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມ ຊາຍແດນ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ຍັງໄດ້ລາຍງານໃນທີ່ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສູງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢ່າງຈິງຈັງຕະຫຼອດມາ, ບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ຈັດ ເຂົ້າເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດ ໂດຍຍົກຂຶ້ນເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ປີ 2021-2023, ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ ອອກມະຕິຄຳສັ່ງຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອນໍາພາ, ຊີ້ນຳ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຢາເສບຕິດ ແລະ ການຄວບຄຸມສານເຄມີ ຢ່າງຈິງຈັງ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ເປັນປະຖົມປັດໃຈໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ ມີຄວາມວິໄລ.

Off

Comments are closed.