29th Dec2021

ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ນຳກຳລັງ ຈູດທຳລາຍສວນຄັນຊາຢູ່ 3 ເມືອງ.

by Peaung Thanonkeo

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນພະຈິກ ຫາ ຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2021, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າທຳລາຍສວນຄັນຊາທີ່ມີປະຊາຊົນ ລັກລອບປູກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຈຳນວນ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຄຳເກີດ, ເມືອງໄຊຈຳພອນ ແລະ ເມືອງວຽງທອງ ລວມເນື້ອທີ່ 100 ກວ່າເຮັກຕາ.

ພັອ ກົງຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປີດເຜີຍວ່າ: ເພື່ອຕອບສະໜອງການ ຈັດຕັ້ງວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ຄະນະບັນຊາ ປກສ ແຂວງ ໄດ້ນຳພາ-ຊີ້ນຳ ກຳລັງວິຊາສະ ເພາະທົ່ວ ປກສ ແຂວງ ເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; ໃນນີ້, ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາ ປກສ  ເມືອງ ຊອກຄົ້ນຫາເປົ້າໝາຍ ແລະ ພື້ນທີ່ສ່ຽງທີ່ປະຊາຊົນລັກລອບປູກຄັນຊາໃນຂອບເຂດແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງສາມາດກວດພົບເຫັນຢູ່ພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງຄຳເກີດ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງໄຊຈຳພອນ. ຈາກນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ທຳລາຍສວນກັນຊາຖິ້ມ ໂດຍເຫຼົ່າຮົບວິຊາສະເພາະ ປກສ ແຂວງ, ປກສ ເມືອງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກໍາລັງ ປກຊ, ໄອຍະການ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າທຳລາຍສວນຄັນຊາ.

ເມືອງຄຳເກີດ ກວດພົບເຫັນ ພື້ນທີ່ປູກຄັນຊາ ທັງໝົດ 140 ສວນ ເນື້ອທີ່ລວມ 135, 68 ຮຕ ໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງ ໄດ້ແບ່ງຈຸດເຂົ້າຈູດທຳລາຍຖິ້ມ ເປັນ 4 ຄັ້ງ ຄື:  ຄັ້ງທີ 1, ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2021 ນຳພາໂດຍ ພັທ ບົວຂຽນ ໄຊຍະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າ ປກສ ເມືອງ ຈູດທຳລາຍຢູ່ເຂດໜອງກອກ ຈຳນວນໄດ້ 45 ສວນ ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 32,2 ເຮັກຕາ.

ຄັ້ງທີ 2, ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2021 ນຳພາໂດຍ ພັທ ດາວພອນ ໄພມະນີ ຮອງຫົວໜ້າ ປກສ ເມືອງ ຈູດທຳລາຍ 62 ສວນ  ເນື້ອທີ່ປະມານ 43,58 ເຮັກຕາ ຢູ່ຂອບເຂດ ເມືອງຄຳເກີດ.

ຄັ້ງທີ 3, ວັນທີ 11 ທັນວາ 2021 ຈູດທຳລາຍ 3 ຈຸດ ຄື: ຈຸດທີ່ 1 ຢູ່ໜອງກອກ ຄຸ້ມໂພນຕານ ທໍາລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 10 ສວນ ປະມານ 16,2 ເຮັກຕາ; ຈຸດທີ 2,  ຈູດທໍາລາຍ ໄດ້ 15 ສວນ ປະມານ 28,7 ເຮັກຕາ ແລະ ຈຸດທີ 3 ທໍາລາຍໄດ້ 10 ສວນ ປະມານ 16,2 ເຮັກຕາ.

ຄັ້ງທີ 4, ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2021 ໄດ້ແບ່ງອອກ ເປັນ 2 ຈຸດຄື: ຈຸດທີ 1 ຈຸດທຳລາຍຢູ່ເຂດໜອງກອກ ບ້ານນາຄໍາ ທໍາລາຍໄດ້ 8 ສວນ 7 ເຮັກຕາ ແລະ ຈຸດທີ 2 ຄຸ້ມຄຳມ່ວນ ບ້ານໂພນທອງ ສາມາດທໍາລາຍສວນຄັນຊາໄດ້ 10 ສວນ ມີ 8 ເຮັກຕາ.

ເມືອງໄຊຈຳພອນ ກວດພົບສວນຄັນຊາ ຈຳນວນ 53 ສວນ ໃນເນື້ອທີ່ ປະມານ 30.05 ເຮັກຕາ, ມີ 75.000 ຂຸມ 225.000 ຕົ້ນ ຢູ່ບ້ານຄຳກູນາ ເຂດນາແຈງ ຈຶ່ງໄດ້ນຳກຳລັງ ປກສ ເມືອງ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງເມືອງ ເຂົ້າຈູດ ທຳລາຍຖິ້ມ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ຫາ ວັນທີ 23 ທັນວາ ຈິ່ງສຳເລັດ ໂດຍໄດ້ຕັດປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວຈູດ, ສ່ວນສວນໃດບໍ່ທັນ ແຫ້ງແມ່ນໄດ້ໃຊ້ນ້ຳມັນຫົດ ແລ້ວໃຊ້ໄຟຈູດ; ບາງສວນກຳລັງອັດແທ່ງ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເກັບກູ້ພ້ອມທຳລາຍຖິ້ມຈົນໝົດ.

ສຳລັບການຈູດທຳລາຍສວນຄັນຊາ ຢູ່ເມືອງວຽງທອງ ແມ່ນຢູ່ບ້ານອຸດົມໄຊ ເຂດນາຊວງ, ບ້ານວຽງພຽງ ເຂດຈວນ, ບ້ານຜາບໍ່ ເຂດຜາທອງ ລວມ 41 ສ່ວນ ເນື້ອທີ່ ປະມານ 19,9 ເຮັກຕາ ປະເມີນນໍ້າໜັກລວມ 90.866 ກິໂລກຼາມ, ກັນຊາແຫ້ງ 699 ກິໂລກຼາມ ແລະ ສາມາດຈັບເຈົ້າຂອງສວນໄດ້ 2 ຄົນ; ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງ ໄດ້ສົມທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ເຂົ້າຈູດທຳລາຍຖິ້ມ ໂດຍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 6 ຄັ້ງ.

ຄັ້ງທີ 1 , ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ຈູດທຳລາຍສວນຄັນຊາຢູ່ຂອບເຂດບ້ານອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 8 ສວນ ເນື້ອທີ່ ປະມານ 4,2 ເຮັກຕາ ມີຈຳນວນ 4.447 ຂຸມ, ນໍ້າໜັກ 22.237 ກິໂລກຼາມ.

ຄັ້ງທີ 2, ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ທຳລາຍສວນຄັນຊາຢູ່ຂອບເຂດບ້ານອຸດົມໄຊ 17 ສວນ ເນື້ອທີ່ປະ ມານ 9,9 ເຮັກຕາ ມີ 10.180 ຂຸມ, ນໍ້າໜັກ 54.195 ກິໂລກຼາມ.

ຄັ້ງທີ 3, ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ໄດ້ທຳລາຍສວນຄັນຊາຢູ່ຂອບເຂດບ້ານອຸດົມໄຊ 8 ສວນ, ມີ 2.535 ຂຸມ ນໍ້າໜັກ 8.593 ກິໂລກຼາມ.

ຄັ້ງທີ 4, ວັນທີ 7 ທັນວາ ໄດ້ທຳລາຍສວນຄັນຊາຢູ່ຂອບເຂດບ້ານຜາບໍ່ ຈຳນວນ 4 ສວນ ເນື້ອທີ່ 1,55 ເຮັກຕາ ມີ 1.333 ຂຸມ, ນໍ້າໜັກ 5.174 ກິໂລກຼາມ, ທຳລາຍຄັນຊາແຫ້ງ 21 ເປົາ ນໍ້າໜັກ 399 ກິໂລກຼາມ, ທຳລາຍໂຮງອັນຊາ 3 ໂຮງ.

ຄັ້ງທີ 5, ວັນທີ 18 ທັນວາ ໄດ້ຈູດທຳລາຍຄັນຊາແຫ້ງຢູ່ຂອບເຂດບ້ານຜາບໍ່ ຈຳນວນ 300 ກິໂລກຼາມ.

ຄັ້ງທີ 6, ວັນທີ 25 ພະຈິກ ໄດ້ທຳລາຍສວນຝິ່ນຢູ່ຂອບເຂດບ້ານວັງພຽງ ຈຳນວນ 4 ສ່ວນ ໃນເນື້ອທີ່ 26 ເຮັກຕາ.

ພັອ ກົງຈັນ ໄຊປັນຍາ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການທຳລາຍສວນຄັນຊາ ແລະ ສວນຝິ່ນ ຖິ້ມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; ເຊິ່ງຄັນຊາ ແລະ ຝິ່ນ ກໍແມ່ນຢາເສບຕິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ ເມື່ອກວດພົບເຫັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຕ້ອງທຳລາຍຖິ້ມຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ.

Off

Comments are closed.