31st Dec2021

ການລົງຝຶກແອບຕົວຈິງ ຫຼື ຈໍາລອງເຫດການ ເພື່ອຮັບມື້ໃນກໍລະນີພົບນັກທ່ອງທ່ຽວຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19.

by somchan

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບສະຫນາມບິນສາກົນວັດໄຕ ໄດ້ຝຶກແອບຕົວຈິງ ຫຼື ຈໍາລອງເຫດການ ເພື່ອຮັບມືໃນກໍລະນີພົບນັກທ່ອງທ່ຽວຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2021 ໂດຍການນໍາພາຂອງ ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ສໍາລັບການຝຶກແອບຕົວຈິງ ຫຼື ຈໍາລອງເຫດການຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການທົດລອງເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສະຫນາມບິນສາກົນວັດໄຕ ແລ້ວເຂົ້າຜ່ານຂັ້ນຕອນການເກັບຕົວຢ່າງ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ, ຂັ້ນຕອນອອກວິຊາກັບດ່ານ-ສະຫນາມບິນສາກົນວັດໄຕ ແລະ ຂັ້ນຕອນຜ່ານຕໍາ ຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ໂດຍການຈໍາລອງນັກທ່ອງທ່ຽວອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຄື: ກຸມນັກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ມາຕີກອຟ, ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະເທດຝຣັ່ ງ, ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທຽວ ໂດຍບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ພະນັກງານນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນລົດ ເພື່ອໄປສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ກໍານົດໄວ້ (ໂຮງແຮມແລນມາກ ຣີເວີຊາຍສ໌), ຂັ້ນຕອນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເມື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວມາຮອດໂຮງແຮມ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະອານາໄມຢູ່ໂຮງແຮມ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານ  Laosafe, ນັກທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນຢູ່ໂຮງແຮມ ເພື່ອລໍຖ້າຜົນກວດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຈາກນັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະແຈ້ງຜົນກວດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຂັ້ນຕອນກໍລະນີ ຜົນກວດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຜົນບວກ ໃນກໍລະນີບໍ່ມີອາການ ຫຼື ອາການເບົາບາງ ແມ່ນຈະນໍາສົ່ງ ປິ່ນປົວຕາມການກໍານົດ, ກໍລະນີນັກທ່ອງທ່ຽວມີອາການປານກາງ ຫາ ອາການຫນັກ ຈະນໍາສົ່ງໄປ ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍສະຫນາມ ຫຼື ໂຮງຫມໍອື່ນ, ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີອາການສົງໃສ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະເວລາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ກໍ່ໄດ້ມີມາດຕະການ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ, ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຜົນກວດເປັນລົບ (ປອດໄພ) ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວ ເດີນທາງໄປທ່ຽວເຂດສີຂຽວເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ປອດໄພ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ຫ້ອງນ້ໍາສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບ ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ Laosafe. ຫຼັງຈາກລົງຝຶກແອບຕົວຈິງ ແລະ ຈຳລອງເຫດການແລ້ວ ຈະໄດ້ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຜ່ານທາງອອນລາຍ.

 

Off

Comments are closed.