01st Jan2022

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ລົງກວດກາຄວາມພ້ອມຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະເດີນທາງ ມາໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ.

by somchan

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ), ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງກວດກາຄວາມພ້ອມ ຂອງການກະກຽມຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ໜອງທ່ຽວ.

ທ່ານ ນາງ ແພງຈັນ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ທັງເປັນຮອງກອງເລຂາ ກະກຽມແຜນເປີດປະເທດເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລົງມາກວດກາໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ເຊິ່ງໄດ້ກວດກາຄວາມພ້ອມໃນຈຸດຕ່າງໆ ຂອງດ່ານສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຈຸດກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19, ຈຸດກວດເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ, ຈຸດລໍ້ຖ້າຂຶ້ນລົດພາຍຫລັງກວດເອກະສານ, ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ, ສະຖານທີ່ຂາຍ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ໂດຍກຳນົດເອົາຮ້ານຄ້າປອດພາສີດາວເຮືອງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ,ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ.

ສຳລັບເງື່ອນໄຂຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ຕ້ອງແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາເປັນໝູ່ຄະນະ, ຜ່ານການບໍລິການຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຕາມລາຍການ ທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໃນຂອບເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນໍາເຂົ້ານັກທ່ອງທ່ຽວແບບກະແຈກກະຈາຍ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການບໍ ລິການຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບໂດສຫລາຍກວ່າ 14 ວັນຂຶ້ນໄປ, ມີປະກັນໄພຊີວິດ, ມີຢັ້ງຢືນການກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍລະບົບ RT-PCR ທີ່ມີຜົນເປັນລົບ (ບໍ່ມີເຊື້ອ) ບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນວັນເດີນທາງ, ເມື່ອມາເຖິງ ສປປລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕາມດ່ານສາກົນເຂົ້າ-ອອກແລະຈຳກັບໍລິເວນ 1 ວັນ ຫລື 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອລໍຖ້າຜົນກວດ, ເມື່ອຜົນກວດເປັນລົບ ສາມາດເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕາມລາຍການໄດ້; ກ່ອນເດີນທາງມາເຖິງ ສປປ ລາວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງດາວໂຫລດແອບ LaoStay Safe ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະ ແຈ້ງຂໍ້ມູນການສັກວັກຊິນຄົບໂດສ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ມີວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຢ່າງຕ່ຳ 50.000 USD.

 

Off

Comments are closed.