05th Jan2022

ຫລວງພະບາງ ຍົກລະດັບມາດຕະການ ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ 80%.

by somda phoneor

ວັນທີ 4 ມັງກອນ 2022 ນີ້, ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແພ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ 11 ເມືອງ ແລະ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບ ມາດຕະການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນທົ່ວແຂວງຫລວງພະບາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄວນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໝູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍ ແລະ ທົ່ວເຖິງພາຍໃນທົ່ວແຂວງ ສະເລ່ຍໃຫ້ໄດ້ 80% ຂຶ້ນໄປ ໃນປີ 2022 ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອັດ ຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ປັດຈຸບັນ ເຊື້ອພະຍາດໄດ້ມີການພັດທະນາ, ປ່ຽນແປງສາຍພັນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ສາຍພັນ ໂອໄມຄອນ (Omicron) ພວມລະບາດໃນຫລາຍປະເທດ.

ແຂວງຫລວງພະບາງ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດເປັນແຂວງເປີດຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ປຸກລະດົມຂະບວນການສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ສູງເທົ່າທີ່ຈະສູງ ສະເລ່ຍ 80% ຂຶ້ນເມືອ ໃນປີ 2022. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຂວງ ຈິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ແນະນຳ ໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດນະຄອນຫລວງພະບາງ, ຊີ້ນຳຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ສ້າງແຜນການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນແຜນ, ທີມງານສັກຢາຂອງຕົນທີ່ຈະສັກຈຸດຄົງທີ່, ຈຸດລົງເຄື່ອນທີ່, ແຜນຄວາມຕ້ອງການວັກຊິນ, ແຜນງົບປະມານ, ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍອັດຕາປົກຄຸມສັກຢາກັນພະຍາດໃນທ້າຍປີ 2022 ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໃຫ້ໄດ້ 80% ຂຶ້ນເມືອ; ໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ຂຶ້ນບັນຊີເປົ້າໝາຍຂອງປະຊາກອນ ໂດຍສືບຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຕ່ລະຄອບຄົວ ໃນແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອນຳມາສັກວັກຊິນໃຫ້ຄົບ.

ພ້ອມນີ້, ໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການ ຂອງການສັກວັກຊິນໂຄວິດ-19 ໄປຫາບ້ານຕ່າງໆເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃຫ້ຄົບ. ສ່ວນໂຮງໝໍນ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍ 107 ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ສັກວັກຊິນ ໂຄວິດ-19 ແບບປົກກະຕິໃນສະຖາທີ່ຂອງຕົນ, ຖ້າຫາກຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ ຫາກບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊິນໂຄວິດ-19 ຫລື ສັກບໍ່ຄົບ ກໍສັກໃຫ້ເລີຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດໂອກາດ; ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີ ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ດ້ວຍຫລາຍຮູບຫລາຍສີ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮູ້ໄດ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງວັກຊິນ ແລະ ມາຮັບການບໍລິການຕາມຈຸດນັດໝາຍຂອງແພດ; ແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້ບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານຕ່າງໆ ແລະ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນເອງ ໄດ້ຮັບວັກຊິນ ຄົບຕາມຄຳແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ສັກເຂັມກະຕຸ້ນ ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາໃຫ້ໄດ້ 100%.

ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ແຕ່ລະສະຖານທີ່ ມີມາດຕະການກວດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ບັດສັກວັກຊີນ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ສຳນັກງານອົງການ, ສະຖານທີ່ປະຊຸມ, ສະຖານທີ່ສຶກສາຕ່າງໆ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ຕະຫລາດ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ແລະ ການເດີນທາງເຂົ້າອອກເຊັ່ນ: ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ ຕ້ອງໄດ້ເອົາບັດສັກວັກຊີນແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່, ບັດຕ້ອງຖືກຕ້ອງກັບບັດປະຈໍາຕົວ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານ, ຍົກເວັ້ນເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ ທີ່ຍັງບໍ່ເຖິງອາຍຸສັກວັກຊີນເທື່ອໃນໄລຍະນີ້; ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ 11 ເມືອງ ແລະ 1 ນະຄອນ ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

 

Off

Comments are closed.