05th Jan2022

ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍເຕ່ນແດນງາມເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ.

by somda phoneor

ເມື່ອບໍດົນມານີ້, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ບໍເຕ່ນແດນງາມ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາໄດ້ ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄອນທອງ ເລືອງຄໍາມາ ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ, ໂດຍມີ ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ຄໍາພາວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ມີພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເອກະສານທີ່ນຳມາເຊື່ອມຊຶມໃນຄັ້ງນີ້, ປະກອບມີ: ຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດແຕ່ປີ 2021-2023, ຄຳສັ່ງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ2021-2023, ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ມະຕິຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແລະ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍັກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ຄໍາພາວົງ ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍ-ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການສະກັດກັ້ນບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລ ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ.

 

Off

Comments are closed.