05th Jan2022

ເງື່ອນໄຂນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວລາວ.

by somda phoneor

ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີມເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໂດຍໄລຍະ1 ແມ່ນເລີມແຕ່ວັນທີ 1ມັງກອນ ຫາ ເດືອນມີນາ 2022 ແລະ ສຳລັບເງື່ອນໄຂທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຂົ້າມາທ່ຽວໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາເປັນໝູ່ຄະນະ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຕາມລາຍການທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນຂອບເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ກ່ອນຈະເດີນທາງເຖິງ ສປປ ລາວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງສັກວັກຊິນຄົບໂດສ ແລະ ກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດ້ວຍລະບົບ RT-PCR ທີ່ມີຜົນເປັນລົບ ຫຼື ບໍ່ພົບເຊື້ອບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວ ໂມງ; ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ມີວົງເງິນຄໍ້າປະກັນຢ່າງຕໍ່າ 50.000 ໂດລາ.

ເມື່ອກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເດີນທາງເຖິງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຕາມຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານສຸຂະອະນາໄມໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ ລາວເຊັບ (Lao Safe) ແຈ້ງຂໍ້ມູນການສັກວັກຊິນຄົບໂດສ ແລະ ຢັ້ງຢືນການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຜົນເປັນລົບ ຫຼື ບໍ່ພົບເຊື້ອບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນວັນເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ກວດອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຜ່ານກ້ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານການເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຖິງວ່າຈະມີການຢັ້ງຢືນການກວດຫາເຊື້ອພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາແລ້ວກໍຕາມ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງແມ່ນຂັ້ນຕອນການແຈ້ງໜັງສືຜ່ານແດນ ໂດຍຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຕາມລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ, ຫຼັງຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບກະເປົາເຄື່ອງແລ້ວກໍຈະຖືກຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການຈາກບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອເດີນທາງໄປພັກທີ່ໂຮງແຮມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ເມື່ອເດີນ ທາງມາເຖິງໂຮງແຮມ ກໍຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຕາມມາດຕະຖານ ລາວເຊັບ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນຢູ່ໂຮງແຮມເພື່ອລໍຖ້າຜົນກວດບໍ່ເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ, ໃນໄລຍະນີ້ກໍລະນີຜົນກວດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມີເຊື້ອເປັນບວກ ຫຼື ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແມ່ນຂັ້ນຕອນນໍາໄປຮັກສາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້, ຂັ້ນຕອນການນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປຮ້ານອາຫານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ທ່ຽວແບບປະທັບໃຈ ໝັ້ນໃຈ ແລະ ປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.

 

Off

Comments are closed.