14th Jan2022

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ.

by somchan

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປີດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ທາງຫຼວງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການທຽບເທົ່າ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈາກກະຊວງຕ່າງໆ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພະແນກການຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ທາງຫຼວງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍແຂກ ຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ ກ່າວວ່າ: ສຳລັບກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ພ້ອມກັນຮັບຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລື 6 ວຽກໃຫຍ່ຄື: ຮັບຟັງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງແຕ່ປີ 2020-2021, ຮັບຟັງບົດລາຍງານຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄລຍະປີ 2021-20230 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານໄລຍະປີ 2021 -2025, ຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະປີ 2011-2020, ຮັບຟັງລາຍງານວຽກງານການ ຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຫຼັງການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທາງຫຼວງ ແລະ ສະເໜີພາບລວມໂຄງການຢຸດຕິການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດທາງຫຼວງ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄລຍະປີ 2020-2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ເຊິ່ງຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມທິດທາງແຜນການ ຂອງຄະນະກຳມະການທີ່ກຳນົດ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍ 5 ເສົາຄໍ້າ ຂອງໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນທົດສະວັດທີ 2011-2020 ຄື: ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປອດໄພທາງຫຼວງ, ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍານພາຫະນະປອດໄພ, ພຶດຕິກໍາຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຫຼັງເກີດອຸປະຕິເຫດ. ເຊິ່ງໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2017-2021 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຍັງບໍ່ມີທ່ວງທ່າຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດຍັງຢູ່ໃນອັດຕາປະມານ 11-15 ຄົນຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນຕໍ່ປີ, ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວບັນດາອົງການຈັດສາກົນ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວຽກງານປອດໄພ ທາງຖະໜົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ພາຍໃຕ້ແຜນງານການຮ່ວມມືຂອງອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຊິກຸບ: ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢຸດຕິການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດທາງຫຼວງ ໂດຍການພັດທະນາບໍລິການແພດສຸກເສີນ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ມູນຄ່າ 118.050.000 (ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບແປດລ້ານ ຫ້າສິບພັນເຢນ) ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ສູນບັນຊາ-ຄວບຄຸມ ແລະ ແຈ້ງເຫດດ້ານການແພດສຸກເສີນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຄົນເຈັບ ຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດແບບວອນລາຍ, ຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ຈັດສົ່ງທີມງານກູ້ໄພ, ຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ໃຫ້ການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນນຳສົ່ງໂຮງໝໍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສຳລັບ ແລະ ພະຍາບານສຸກເສີນ. ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນປີ 2022 ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ 5 ເສົາຄໍ້າ ຂອງໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈະລາຈອນຕາມ ທາງຫຼວງ, ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ.

Off

Comments are closed.