20th Jan2022

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນຕ້ານຟອກເງິນ.

by somda phoneor

ກົມຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົມຮົມວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ ດ້ານການເງິນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ແກ່ ຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ 9 ແຂວງພາກເຫນືອ ແລະ 1 ນະຄອນ ໄດ້ແກ່: ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະ ບາງ,  ແຂວງໄຊຍະບູລີ,  ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ອາວານີ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ,

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັອ ພັນໄຊ ທຳມະສິດ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຕ າຫຼວດເສດຖະກິດ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທ່ານ ເດວິດເຟຣນ ( DAVIDFREND) ຜູ້ ຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານຕ້ານອາຊະຍາກໍາທາງການເງິນຈາກອົງການ ຢູໂນດ(Unodc) ລະດັບພາກພື້ນ ພ້ອມດ້ວຍສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ເອກະສານທີ່ນໍາມາເປີດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ທົບທວນຂອບເຂດນິຕິກໍາສາກົນ ການ ຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ, ນິຕິກໍາສົນທິສັນຍາສາກົນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການຄ້າເຖື່ອນ, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ລະບຽບກົດຫມາຍຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນຄະດີການຟອກເງິນ, ຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດດໍາເນີນມາດຕະການການເງິນ, ຄໍາແນະນໍາການຮ່ວມມືສາກົນ, ສິດ ອໍານາດຂອງອົງການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍ, ເຕັກນິກການສືບສວນ-ສອບສວນ. ການປະເມີນໄພຄຸກ ຄາມອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ, ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ພາກພື້ນ, ການຊຸກເຊື່ອງ ຫຼືອໍາພາງທີມາຂອງເງິນ ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ການຈັດກໍາໄລທີ່ມາຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ການຝອກເງິນຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດອື່ນຯ. – ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ ແກ່ພະນັກງານ ກໍາລັງຕໍາຫລວດເສດຖະກິດ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເຫນືອ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບການ ຮ່ວມມືສາກົນ, ລະບຽບກົດຫມາຍ ຂອງສປປລາວ, ບັນດານິຕິກໍາ ເພື່ອມາຫມູນໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ຫຼັກການວິຊາສະເພາະ ໃນການສະກັດກັ້ນ-ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເຮັດທຸລະກິດທີແອບແຟງ, ຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ແລະ ອື່ນຯ. ຊອກຫາຮູ້ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການເງິນທີ ຜິດກົດຫມາຍ. ປາບປາມທຸກກົນອຸບາຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາຊະຍະກໍາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ຢູ່ໃນພາວະທີດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຫມັ້ນຄົງ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງແມ່ນໃຊ້ເວລາ 4 ວັນ ຄື ແຕ່ວັນທີ 17-20 ມັງກອນ 2022.

Off

Comments are closed.