26th Jan2022

ລັດວິສາຫະກິດບໍລິການຄວາມປອດໄພ ກະຊວງ ປກສ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດປີ 2021

by Peaung Thanonkeo

ລັດວິສາຫະກິດບໍລິການຄວາມປອດໄພ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດປີ 2021 ແລະວາງທິດທາງແຜນການປີ 2022 ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັທ ວົງຄຳ ມັງຄະເສີມ ຫົວຫນ້າອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດບໍລິການຄວາມປອດໄພ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ພຈົວ ຫນູຈອນ ກ້ອນທອງດຳ ຮອງຫົວຫນ້າກົມໃຫຍ່ພາລາທິການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  ມີບັນດາຕາງຫນ້າລັດວິສາຫະກິດຄວາມປອດໄພອ້ອມຂ້າງ ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັທ ຄຳເຫລັກ ໄຊຮຸ່ງເຮືອງ ຮອງຫົວຫນ້າອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດບໍລິການຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫລຸບ ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ລັດວິສາຫະກິດບໍລິການຄວາມປອດໄພ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນຊາ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງລະບົບການບັນຊາ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ເປັນຕົ້ນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຄະນະບັນຊາ ບັນດາເຂດສູນ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ປັບປຸງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ສາມາດຕອບສະໜອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຕາມສັນຍາກັບລູກຄ້າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນດາຈຸດຢາມ ແລະ ທຸກຮູບແບບການບໍລິການຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ມີຄວາມປອດໄພ, ພະນັກງານ ສາຍກວດ 01 ປີຜ່ານມາ ມີລູກຄ້າໃຊ້ບໍລິການ 229 ສັນຍາ ເພີ້ມຈາກປີຜ່ານມາ 02 ສັນຍາ, ປະຈຸບັນລຸກຄ້າເກົ່າໄດ້ສ້າງ ແລະ ຕໍ່ສັນຍາບໍລິການໃນປີ 2022 ແລ້ວ 200 ສັນຍາ ແລະ ພວມດຳເນີນການພົບປະເພື່ອສ້າງສັນຍາຮ່ວມກັນຕື່ມ 2 ສັນຍາ ແລະ ກະກຽມສ້າງສັນຍາກັບລູກຄ້າໃໝ່ 05 ສັນຍາກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຕາມສັນຍາປະຈຸບັນ 1,040 ຄົນ, ປີຜ່ານມາ ຄະດີເກີດຂື້ນທັງໝົດ 10 ເລື້ອງ ,

ພະນັກງານ ສາຍກວດ ໄດ້ກວດກາຈຸດພາມທັງໝົດ 2,352 ເທື່ອຄັ້ງ, ພົບປະລູກຄ້າ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຮັບຄໍາແນະນຳຕັກເຕືອນເພື່ອ ປັບປຸງແກ້ໄຂ 322 ເທື່ອຄັ້ງ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໄວ້ວາງໃຈຈາກບັນດາລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ.ໄດ້ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງການເງິນ ສາມາດເປີກຈ່າຍ ເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານທັນຕາມເວລາປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ລັດຖືກຕ້ອງ, ສະພາບການເງິນຍັງມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ສາມາດຕອບ ສະໜອງລາຍຈ່າຍ ດ້ານບໍລິຫານປົກກະຕິອື່ນໆ.

ລາຍຮັບຄ່າບໍລິການ ປະຕິບັດໄດ້ 19,526 ກ່ວາ ກີບ. ໃນນັ້ນ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດ 1,417 ກ່ວາກີບ, ຈ່າຍເງິນເດືອນ-ແຮງງານ 14,569ກ່ວາ ກີບ ຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະໃຫ້ກຳລັງໃໝ່ ເປັນປົກກະຕິແຕ່ລະອາທິດ ຈຳນວນ 25 ຄັ້ງ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມພິເສດ ໂດຍຄູຝຶກຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ UN 02 ຊຸດ ມີພະນັກງານເຂົ້າຮັບການຝຶກ 50 ຄົນ

ປັບປຸງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າທີ່ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງບັນດາຈຸດຢາມ, ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງສາຍກວດໃນແຕ່ລະເຂດເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃຫ້ກັບລູກຄ້າມີຄວາມປອດໄພ 100%

Off

Comments are closed.