10th Feb2022

ຜ່ານມາໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດວຽງການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດ ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຢາເສບຕິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

by somchan

ດຣ ບຸນໂຮມ ກັນທະວົງ ຮອງອຳນວຍການໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ ຊຽວຊານ ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຢາເສບຕິດ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ເນັ້ນການໃຫ້ປຶກສາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕິດຢາເສບເສບຕິດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາສຳຄັນຫຼັກໆແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຕິດສິ່ງເສບຕິດຈະສາມາດຢຸດເຊົາໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອສະພາບທາງຈິດໃຈຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ, ອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນສູງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຜ່ານມາ 80% ຂອງຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້າມາປິ່ນປົວແມ່ນປຶກສາຫາທາງອອກ ແລະ ອີກ 20% ແມ່ນຄົນເຈັບມີອາການໜັກ, ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິໄດ້ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ສຳລັບການປິ່ນປົວທາງໂຮງໝໍ ແມ່ນນຳໃຊ້ 2 ວິທີ, 3 ລະບົບ, 4 ຂັ້ນຕອນ ໂດຍແມ່ນຕົວຜູ້ກ່ຽວເອງ ມີຄວາມສະໝັກໃຈທີ່ຈະຢຸດເຊົາ, ຄອບຄົວໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບແພດໝໍປິ່ນປົວ.

 

Off

Comments are closed.