16th Feb2022

ອົງການ ຢູນີເຊັບ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີ ມູນຄ່າ 144,758,000 ກີບ,ໃຫ້ກົມຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການການຄ້າມະນຸດ.

by somda phoneor

ອົງການ ຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີ ມູນຄ່າ ປະ ມານ 12,636 ໂດລາສະຫະລັດ,ຫຼືປະມານ 144,758,000 ກີບ,ໃຫ້ແກ່ກົມຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ,ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ,ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນວັນທີ່ 15 ກຸມພາ 2022 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນລາວ.ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດັສເທວ,ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບໂດຍ  ພັນເອກ ອານຸສິນ ສັກປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວປະກອບມີ: ຊຸດອຸປະກອນສໍາລັບການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ,ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ,ກ້ອງຖ່າຍຮູບ,ຈໍໂປເຈັກເຕີ LCD,ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ,ເຊິ່ງພະນັກງານສາຍດ່ວນ,ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກສື່ມວນຊົນ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນສູນກາງ ຈະນໍາໃຊ້ອຸປະ ກອນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.

ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກປະສານງານ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ພ້ອມທັງການປັບໂຕເຂົ້າກັບວິທີການເຮັດວຽກແບບໃໝ່.

Off

Comments are closed.