21st Feb2022

ສຶກສາອົບຮົມເປົ້າໝາຍເສບຢາເສບຕິດ 10 ຄົນ ຢູ່ບ້ານໜອງທາເໜືອ.

by somda phoneor

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ວັນທີ່ 18 ກຸມພາ 2022 ພະແນກຕໍາຫຼວດ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບ ປກສ ກຸ່ມ 5 ໜອງທາ ສຶກສາອົບຮົມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຢາເສບຕິດ 10 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ ຢູ່ບ້ານໜອງທາເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ຮອ ຄຳຈັນ ກ້ອນພົມມາ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຢາເສບຕິດ ພະແນກຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ; ມີ ຮອງນາຍບ້ານ, ປກສ ບ້ານ, ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ  ພະນັກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮອ ຄຳຈັນ ກ້ອນພົມມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເປົ້າໝາຍທີ່ນໍາສຶກສາອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີການພົວພັນຢາເສບຕິດ ເຄື່ອນໄຫວກະທໍາຜິດລະບຽບການດໍາລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມ ພວກກ່ຽວບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ໃນການສຶກສາອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຈາກຢາເສບຕິດທຸກປະເພດ ຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເຮັດໃຫ້ຫ່າງໄກ, ບໍ່ຕົກເປັນທາດຂອງຢາເສບຕິດ ແລະ ກັບກາຍມາເປັນພົນລະເມືອງດີ.

ຫຼັງຈາກສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ໄດ້ບັນທຶກປະຫວັດຕິດຕາມພຶດຕິກໍາຂອງພວກກ່ຽວ ຖ້າຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

Off

Comments are closed.