21st Feb2022

ເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕ້ອນຮັບການເດີນທາງມາພົບປະຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄຈກາ ປະຈຳລາວ.

by somda phoneor

ຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 18 ກຸມພາ 2022 ນີ້ ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າຈຽມພອນ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍການນຳແຂວງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເດີນທາງມາພົບປະ ຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານ ນາກາເຊະ ໂທຊິໂອະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄຈກາປະຈຳລາວ ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ ເຊິ່ງພິທີຕ້ອນຮັບຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການແຂວງອຸດົມໄຊ.

ໃນໂອກາດທີ່ ທ່ານ ນາກາເຊະ ໂທຊິໂອະ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄຈກາ ປະຈຳລາວ ເຂົ້າພົບປະ,ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບການນຳແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານໄດ້ສະເຫນີຈຸດປະສົງ,ເປົ້າຫມາຍ ແລະ ສະພາບລວມ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິວັດວຽກງານ ຂອງອົງການໄຈກາ ຢູ່ພາຍໃນ ສປປລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການໄຈກາ ສ່ວນ ໃຫຍ່ແມ່ນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ ສປປລາວ ໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປັບປຸງ,ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,ການສະຫນອງທຶນເພື່ອຍົກລະດັບດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ,ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການສົ່ງຊ່ຽວຊານ ມາປະຈຳການຢູ່ບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ ຂອງລາວ ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນ. ໂອກາດ ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາກາເຊະ ໂທຊິໂອະ ຍັງໄດ້ສະເຫນີ ຕໍ່ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າຈຽມພອນ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຄັດຈ້ອນ ບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ນຳສະເຫນີຕໍ່ອົງການໄຈກາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ,ພິຈາລະນາ ແລະ ຊອກຫາແນວທາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າຈຽມພອນ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນນາມຕາງຫນ້າການນຳຂອງແຂວງ ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈ ທີ່ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການໄຈກາ ປະຈຳລາວ ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ ເດີນທາງມາພົບປະ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສະເຫນີຕໍ່ອົງການໄຈກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບາງດ້ານທີ່ຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄື: ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມ ແປງເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ໂຮງຮຽນ,ໂຮງຫມໍ,ໄຟຟ້າ,ນໍ້າລິນສະອາດ,ການຈັດສັນບ້ານຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫລີກ ໂດຍແນ່ໃສ່ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ,ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ວຍການຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານຊ່ຽວຊານວິຊາການ ໃຫ້ບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຕໍ່ກັບການສະເຫນີ ຂອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ນັ້ນ ທ່ານ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການໄຈກາປະຈຳລາວ ຈະນຳເອົາໄປພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເຫນີຕໍ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳລາວ ລວມທັງ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການ ພາຍໃນອົງການຂອງຕົນຮັບຮູ້ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ.

 

Off

Comments are closed.