23rd Feb2022

ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດ ກອງປະ ຊຸມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການຄ້າມະນຸດໃຫ້ 4 ແຂວງເປົ້າໝາຍ

by Peaung Thanonkeo

ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດ ກອງປະ ຊຸມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການຄ້າມະນຸດສຳລັບສື່ມວນຊົນ,ວັດ ທະນະທຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງ ທ່ຽວໃນວັນທີ່ 23 ກຸມພາ 2022ນີ້ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມເອລະວັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ,ມີຫົວໜ້າ ແລະ ຄະນະຈາກກົມສື່ມວນຊົນ,ຫົວໜ້າໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ,ອົງການວິນຣອກສາ ກົນ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈາກ 4 ແຂວງເປົ້າ ໝາຍຄື ນະຄອນຫຼວງ,ສະຫວັນນະເຂດ,ສາລະວັນ ແລະ ຈຳປາ ສັກ ພ້ອມດ້ວຍສື່ມວນຊົນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ພະແນກການ ແລະ ນະຄອນ ,ເມືອງ,ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວໄດ້ ກ່າວວ່າ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບກ່ຽວ ກັບການຄ້າມະນຸດ ພັກ- ລັດຖະ ບານ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວ່າງເຂົ້າສູ່ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການຂອງຕົນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເປັນກະບອກສຽງ ໃນ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ອອກຂ່າວ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ບົນ ພື້ນຖານປະສານສົມທົບຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຂັ້ນ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບການສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດຫັນລົງສູ່ຊຸມຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ກັບເລ່ລ່ຽມກົນອຸບາຍຂອງພວກຂະບວນການຄ້າມະນຸດທັງພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ້ມທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນຮູບແບບໃໝ່ໆ ເພື່ອນຳເອົາບົດຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດັ່ງ ກ່າວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໝົດໄປໃນທົ່ວສັງຄົມລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ 7 ຂໍ້ຫຼັກຂອງໂຄງການ ຄື: ການສະເໜີຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະ ນຸດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ,ສາເຫດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແລະການສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ,ການຄ້າມະນຸດ,ການປ້ອງກັນ,ປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ,ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕ່ງງານລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການແຕ່ງດອງແອບແຝງ,ບົດບາດຂອງສື່ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂາວສານ, ວິທີການໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່,ປູກຈິດສຳນຶກ,ຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ການອອກຂ່າວກ່ຽວ ກັບການຄ້າມະນຸດ,ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກແມ່ນຫຍັງແລະການປ້ອງກັນການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດເດັກໃນສະຖານທ່ອງ ທ່ຽວ,ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຖືພາ,ການຫຼຸລູກ ແລະ ມາດຕະການການລົງໂທດ ການປ້ອງກັນ ສື່ລາມົກທີ່ກ່ຽວ ກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດ ໂດຍແມ່ນວິທະຍາກອນຈາກສູນກາງເປັນຜູ້ສະເໜີ ມີການຖາມຕອບໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ເພື່ອແນໄສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄສະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ໂຄງການລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ອົງວິນຮອກສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບ ສະໜູນຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບກະຊວງຖະ ແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຄືຫ້ອງການກະຊວງ ດັ່ງກ່າວ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມແມ່ນດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ

 

Off

Comments are closed.