02nd Mar2022

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນປີ 2022 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການບຳລຸງຄູ

by somda phoneor

ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະຈຳປີ  2022 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການບຳລຸງຄູ. ໃນວັນທີ 2 ມີນານີ້ ທີ່ໂຮງແຮມຄຼາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຮສ ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີກົມສ້າງຄູ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຄູຝືກຫັຼກແຫຼ່ງຈາກທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮສ ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກົມສ້າງຄູ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຢູ່ຂັ້ນແຂວງທີ່ໄດ້ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນທີມງານຄູຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນບູລິມະສິດພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 9.

ທີມງານຄູຝຶກ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນທຸກຄົນ. ນອກນີ້ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ໃຫ້ກັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ຄູຝຶກຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄູສອນ ຕະຫຼອດສົກຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ວິທີການສອນທີ່ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການສ້າງຄູຝຶກເພດຍິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ລະແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ກຳນົດແຜນງານດ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍການເພີ່ມຈຳນວນຄູຝຶກເພດຍິງໃຫ້ໄດ້ 10% ຫຼື ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄູຝຶກເພດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ໄດ້ 50% ດັ່ງນັ້ນອັດຕາສ່ວນຂອງທີມງານຄູຝຶກເພດຍິງຂັ້ນແຂວງໃນທຸກໆແຂວງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ຈາກ 40% ຂຶ້ນເປັນ 45% ໃນປີ 2022-2023 ໃນ 11 ແຂວງ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເຊີ່ງໃນນັ້ນມີ 6 ແຂວງທີ່ຫຼຸດຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 50%. ເຊີ່ງຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ໃນການສະໜັບສະໜູນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີອຸປະກອນ ສື່ການຮຽນການສອນ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຈັດຝືກອົບຮົມທີມຄູຝຶກສຳລັບການບຳລຸງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

Off

Comments are closed.