03rd Mar2022

ໜັງສືຊີ້ແຈ້ງ

by Peaung Thanonkeo

ຂໍຊີ້ແຈງຄືນກ່ຽວກັບແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະບັບເລກທີ 0097/ຫວກ ,ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022

Off

Comments are closed.